POSLOVNE ZONE HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

GRAD BJELOVAR

Zona - JUG 1 i 2

Kontakt informacije:
Adresa Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar, Hrvatska
Tel / Fax Tel/Fax: +385 43 221-590 | +385 43 221-588
Email .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

Zona malog i srednjeg poduzetništva-ZONA JUG 1 i 2Poslovna zona Jug obuhvaća 22,5 ha na jugoistočnom dijelu grada Bjelovara uz južnu obilaznicu. Napominjemo da se u ovoj površini ne nalazi već izgrađeni dio poslovne zone od cca 14 ha u kojoj se nalaze objekti HEP-a, robni centar KTC, robni centar Getro te poduzeće HITTNER d.o.o. i Metalind d.o.o. Ova zona naslanja se na staru industrijsku zonu grada Bjelovara uz Slavonsku cestu u kojoj se nalaze poduzeća drvne industrije - DI Česma, Iverica, zatim Koestlin tvornica keksa, ljevaonica sivog i nodularnog lijeva, pogoni tvornice Franck, pogoni ranije tvornice traktora sada djelomično korišteni, pekara i dr.

U pripremi su investicije u objekte Cash centra Fina-e, benzinske postaje, u dio zone Jug, a cijela zona se upravo urbanistički razrađuje. Osnovna ideja razrade zone ja da se uzdužno kroz zonu, produžetkom tzv. ceste za TAD, položi servisna cesta koja bi otvorila novi ulaz u zonu sa južne obilaznice što bi sa već postojećim ulaskom u zonu u Slavonskoj ulici učinilo kostur zone za transverzalni promet kao i za polaganje osnovne infrastrukture uz trasu prometnice.

Ukupna neto površina zone, bez prometnica,
iznosi 20.40 ha, a sastoji se od
:

  • 90.926 m2 (centralni dio)
  • 31.944 m2 (dio uz servisnu cestu)
  • 14.225 m2 (dio uz obilaznicu)
  • 26.129 m2 (dio Metalinda i drvne industrije)
  • 12.606 m2 (dio iza Metalinda)
  • 10.324 m2 (dio za FINA-u)
  • 12.762 m2 (dio za Getro)
  • 5.070 m2 ( dio uz KTC)

KONCEPCIJA RAZVOJA ZONE
(urbanistička, infrastrukturna, plan parcela, namjena površina, povećanje broja poduzetnika i zaposlenih)

Za realizaciju zone odabran je urbanistički plan uređenja koji će odrediti koridore za prometnice i infrastrukturu, a neće ići u preoblikovanje parcela koje su već u ovakvom stanju oblikom pogodne za građevinske parcele.

Vlasnici tih parcela su privatne osobe, a manji dio je vlasnik Grad koji je veći dio tog zemljišta prodao za robni centar Getro, odnosno ustupio za cash centar Fina-e Zagreb.

Krajeve tih parcela vlasnici će morati ustupiti Gradu za izgradnju prometnica, a Grad neće nužno morati kupovati svo zemljište u zoni, već će omogućiti prodaju direktno investitorima, odnosno o tome će odlučiti ovisno o raspoloživim sredstvima.
Popis čestica sastavni je dio ovog Programa.

Ukupno će se u ovom novom dijelu zone Jug formirati 27 građevinskih parcela od kojih će veći dio biti veće parcele od 10.000 do 15.000 m2. Značajno je da će se omogućiti investitorima da parceliraju veličinu parcela prema svojim potrebama.

Time bi se omogućila i izgradnja većih proizvodnih i skladišnih kapaciteta, osim manjih servisnih i sličnih pogona.
Kao što je navedeno u dokumentaciji osim sada oko 180 zaposlenih u izgrađenom dijelu zone, a u novim objektima koji će se izgraditi očekuje se zapošljavanje oko 450 osoba.

Zona JUG - Popis čestica

Ovdje možete vidjeti popis čestica.

Karta u Adobe PDF i flash formatu

Karta u Adobe PDF formatu Karta u Flash formatu

<< Povratak na GRAD BJELOVAR

Web Analytics