WMD - HOSTING AKCIJA 1+1

Kreiranje e-mail-a (e-pošte) u cPanelu!

18 +
GODINA ISKUSTVA
10000 +
KORISNIKA
73
ZEMLJE SVIJETA
SVE ZA WEB NA JEDNOM MJESTU
vi ste ovdje

Kreiranje e-mail-a (pošte) u cPanelu!

1. korak

Kada se ulogirate u cPanel, pronađite rubriku Mail i tamo odaberite ikonu E-mail Accounts (e-mail računi).

Kreiranje e-maila

2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor.

Upišite u prvi red, gdje piše E-mail riječ ili frazu koju želite (ne kompletan e-mail).

Npr.: wmd

U desnom kvadratiću, odmah do njega (dijeli ih ”@”) izaberite željenu ekstenziju.

Npr.: @wmd.hr

U red ispod, gdje piše Password (lozinka) kliknite desno na gumb Generate password (generiraj lozinku). Tu vam se automatski generira lozinka za Vaš mail (poštu).
Lozinku možete i sami upisati 2 puta (pod brojem 2)

Dolje na dnu kliknite na gumb Create (kreiraj).

Kada ste to napravili otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu ćete dobiti poruku da ste kreirali željeni e-mail račun.

Kreiranje e-maila


Proslijeđivanje e-mail-a (Forwardiranje e-mail-a u cPanelu).

1. Korak

Kada se ulogirate u cPanel pronađite rubriku Mail, u njoj odaberite ikonu Forwaders.

Proslijeđivanje e-maila


2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na gumb Add Forwarder (Dodaj mail za proslijeđivanje)

Proslijeđivanje e-maila


3.Korak

Otvorit će Vam se novi prozor i u prvi red, gdje piše Address to Forward (adresa za proslijeđivanje) upišite željeni mail koji želite proslijeđivati na drugi.

Napomena: Tu upišite samo ime koje želite dodati na već postojeću (odabranu) ekstenziju.

Npr.: wmd

U desnom kvadratiću do njega (odvojeni sa ”@”) odaberite ekstenziju.

Npr.: @wmd.hr

U drugi red, gdje piše “Forward to e-mail address” (proslijedi na e-mail) upišite e-mail na koji želite da dolazi odabrana pošta.

Kada ste to napravili kliknite, dolje pri dnu na gumb “Add Forwarder” (dodaj e-mail za proslijeđivanje).

Proslijeđivanje e-maila


4. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor (i ukoliko ste sve napravili kako treba) dobivate potvrdu da ste uspješno dodali e-mail za proslijeđivanje na željeni e-mail, kao na slici.

Proslijeđivanje e-maila


Kako kreirati e-mail račun na Visti u Outlook expressu?1. KORAK

Kada kreirate novi račun (

Vašu e-mail adresu), tada u Outlook expressu

pronađite izbornik Tools (Alati).
U izborniku tools odaberite Accounts (Računi).


Kreiranje e-mail računa
2. KORAK

Otvorit će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na Dodaj (Add).

Kreiranje e-mail računa3. KORAK

Otvorit će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na e-mail account (e-mail račun).
Zatim Next (dalje) do pri dnu.

Kreiranje e-mail računa4. KORAK

Ovdje upišete ime Vašeg mail-a, za koje želite da bude vidljivo primatelju. Npr:

Vaše ime, nadimak ili bilo koja druga fraza za koju želite da Vas indentificira (ili ne) kod primatelja. Npr:

124Axy.

Kada ste to napravili kliknite “Next (dalje)”.

Kreiranje e-mail računa
5. KORAK

Ovdje upišite Vaš željeni e-mail na koji želite primati poštu.

Za dalje kliknite"Next (dalje)”.

Kreiranje e-mail računa6. KORAK

Prilikom popunjavanja POP3 I SMTP, jedan i drugi počinjete s mail:

POP3: mail.naziv vaše domene.hr
SMTP: mail.naziv vaše domene.hr

Ispod toga imate rečenicu:

Outgoing server requires authentication (Izlazni server zahtijeva provjeru autentičnosti)

, tu stavite kvačicu u kvadratić.
Ona služi za slanje Vaše pošte.

Za dalje kliknite “Next (dalje)”.

Kreiranje e-mail računa7. KORAK

Prilikom upisivanja

Korisničkog imena (username) uvijek upisujete željenu e-mail adresu

.

Kod upisivanja Lozinke (password) izaberite nešto po želji, npr.: 1234567890.

Ako želite da Vam sistem zapamti Vašu lozinku, tako da je ne morate stalno iznova upisivati, tada stavite kvačicu u kvadratić Zapamti lozinku (Remember password).

Za dalje kliknite “Next (dalje)”.

Kreiranje e-mail računa8. KORAK

Kada ste sve to napravili kliknite “Finish (gotovo)”.

Kreiranje e-mail računa9. KORAK

Ako ste napravili sve kako treba, tada ste kreirali Vaš novi e-mail račun.

To možete provjeriti u

Outlook expressu

klikom na Alati (Tools).
Kada vam se otvori padajući izbornik, izaberite Računi (Accounts).

Sljedeći prozor koji se otvori u njemu bi trebao stajati Vaš novi mail.

Kreiranje e-mail računa


Kako podesiti Anti-spam te stavljanje adresa na black/white listu u cPanelu?

Nakon što se ulogirate u cPanel pronađite rubriku “Mail”.
Kada ste pronašli odaberite ikonu “MailScanner Configuration”.

E-mail

Otvorit će se novi prozor kao na slici ispod.

Ako Vam smetaju nečiji e-mailovi možete ih blokirati odabirom linka “Email Black/Whitelist settings”. (pod brojem 1)

E-mail

U novo otvorenom prozoru možete vidjeti primjer blokiranja npr. spama ili drugih neželjenih poruka. Isto tako možete blokirati samo jednu e-mail adresu upisujući samo nju (bez *@).

E-mailAko želite podesit snagu filtera za poštu koju primate tada odaberite “Other settings” (pod brojem 2 - dvije slike iznad).

Otvoriti će Vam se prozor kao na slici i u prvom redu gdje piše “Low scoring spam setting”

mora biti upisano 5

.

U drugom redu gdje piše “High scoring spam setting” upišite broj koji Vam odgovara.

Taj broj Vam govori koliko jako postavljate Anti-spam.

Primjer kako smo mi to podesili možete vidjeti na slici (i to je sasvim dovoljno).

Anti-spam


Kako podesiti e-mail da automatski odgovara?

1. Korak

Kada se ulogirate u cPanel pronađite rubriku Mail i u njoj odaberite ikonu “Auto responders (Auto-odgovori)”.

Automatsko odgovaranje2. Korak

Otvoriti će vam se novi prozor i njemu trebate kliknuti na gumb “Add Auto-responder”.

Automatsko odgovaranje3. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu pronađite red gdje piše E-mail.
Kada ste ga pronašli u njega upišite željeni e-mail.

Zatim u red gdje piše From upišite “od koga je taj mail (pošta)”.

U redu gdje piše “subject” upišite nekakav naslov, npr. kao što vidite na slici ispod.

Ispod toga u redu gdje piše Body upišite željeni sadržaj, za koji želite da automatski odgovara na mailove koji dolaze na tu adresu.
Primjer možete vidjeti na slici ispod.

Za potvrditi kliknite na gumb “Create/Modify (Kreiraj)”.

Automatsko odgovaranje4. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor s porukom da je Vaš Auto-responder uspješno kreiran, baš kao na slici ispod.

Automatsko odgovaranje4. Korak

Sadržaj možete mijenjati po želji u cPanelu klikom na Auto-responders pa u novootvorenom prozoru klikom na Edit (Mjenjaj) ili brisati klikom na “Delete (Briši)”.

Automatsko odgovaranje


Što kada ne radi slanje pošte?1.KORAK

Ukoliko Vam ne radi slanje pošte, u

Outlook expressu

odaberite izbornik Tools (Alati).

U Tools (Alati) odaberite Accounts (računi).

Otvorit će Vam se novi prozor i u njemu odaberite željeni e-mail u kojem ne radi slanje pošte.

Kliknite na Vašoj desnoj strani gumb Properities (Svojstva).

Slanje pošte
2.KORAK

Otvorit će Vam se novi prozor i tu odaberite karticu Servers (Poslužitelji).

Pri dnu novootvorenog prozora stavite kvačicu gdje piše:

My server requires authentication (Moj server zahtjeva provjeru autentičnosti)

.

Kada to napravite kliknite “Apply (primjeni)”, potom “OK”.

Slanje pošte


Kako podesiti e-mail na Visti za rad na dva ili više kompjutora?1.KORAK

Ako imate potrebu da u isto vrijeme imate isti mail na dva ili više mjesta, otiđite u

Outlook Express

i tamo odaberite Tools (Alati).

U izborniku

Tools

odaberite Accounts (računi).

Otvorit će Vam se novi prozor s Vašim e-mailom. Odaberite željeni mail (kliknite na njega tako da se zaplavi), potom odaberite sa Vaše desne strane gumb Properties (Svojstva) i kliknite.


Outlook express2.KORAK

Kada Vam se otvori novi prozor kliknite na zadnju karticu Advanced (Napredno) i tu stavite kvačice u kvadratiće na mjesta kao na slici.

Tu ste osigurali kopiju na serveru koju može koristiti i drugi kompjuter.

Kada to napravite kliknite Apply (primjeni), pa OK i gotovi ste.

Outlook express


Gdje gledati statistiku u cPanelu?

1. Korak

Kada se ulogirate u Vaš cPanel pronađite rubriku Logs i u njoj odaberite ikonu Awstats, kao što je prikazano na slici.

Statistika
2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odberite View, klikom na ikonu povećala.
Ako imate više domena kao što slika prikazuje, samo odaberete istu ikonu u istom redu za koju domenu to želite gledati.

Statistika
2. Korak

Kada ste to napravili, u idućem novootvorenom prozoru možete vidjeti statistiku posjećenosti Vaših stranica po raznim kriterijima.

Web Hosting


Kako isprazniti cache memoriju u Internet exploreru?

1. Korak

Na desnoj strani (gore) windows-a (prozora) odaberite u izborniku Tools (Alati).

Kada Vam se otvori padajući izbornik u njemu odaberite Internet Options (Internet opcije), kao što je prikazano na slici.

Pražnjenje cache memorije2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite rubriku gdje piše “Browsing history (Povijest stranica koje ste tražili na internetu)” i tu kliknite na gumb “Delete (Briši)”.

Pražnjenje cache memorije3. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu imate sada popis više toga što želite brisati.

Najbolja opcija je da kliknete na gumb (na dnu tog popisa) “Delete all (Briši sve)”.

Pražnjenje cache memorije4. Korak

Otvoriti će Vam se jedan mali prozor s porukom “Da li ste sigurni da želite sve obrisati?”

Stavite kvačicu u kvadratić ispod, gdje piše “Also delete files and settings stored by add-ons. (Briši sve dokumente i podešenja spremljena s tim)”.

Kliknite Yes (Da).

S tim ste obisali svu povijest stranica koje ste do sada pretraživali.

Pražnjenje cache memorije


Kako isprazniti cache memoriju u Firefoxu?

1. Korak

U Firefox prozoru (gore lijevo) odaberite u izborniku karticu Tools (alati).

Otvoriti će se padajući izbornik i u njemu odaberite “Clear private data… (Očistite osobne podatke…)”.

Pražnjenje cache memorije2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu ćete vidjeti popis stvari koje želite obrisati.

Najbolja opcija je da odaberete sve stavljanjem kvačice u sve kvadratiće i kliknete na gumb “Clear private data now (Očisti osobne podatke odmah)”, kao što je prikazano na slici.

S ovim ste obrisali sve podatke u vašoj “cache memoriji”!

Pražnjenje cache memorije


Kako kreirati e-mail u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM odaberite ikonu “Domains (Domene)”.

Kreiranje e-maila2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite željenu domenu, kao što je prikazano na slici.

Kreiranje e-maila3. Korak

U novootvorenom prozoru odaberite ikonu “E-mail accounts - POP3 (E-mail računi - POP3)”.

Kreiranje e-maila4. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite gumb “Add new (Dodaj novi e-mail)”.

Kreiranje e-maila5. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u redu gdje piše “E-mail address (E-mail addressa)” upišite željenu e-mail adresu kao što je prikazano na slici.

Pod “Password (lozinka)” upišite što god Vas je volja (nekakav datum, ime,...) i kliknite “Save (Spremi)”.

Kada ste to napravili u novootvorenom prozoru će Vam se pokazati poruka da ste uspješno kreirali Vaš E-mail račun.

Kreiranje e-maila


Kako promijeniti lozinku (password) u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM odaberite ikonu “Password (Lozinka)”.

Promjena lozinke2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u drugi red gdje piše “New password (Nova lozinka)” upišite novu lozinku po Vašoj želji.

U treći red gdje piše “Confirm password (Potvrdi lozinku)” upišite istu lozinku kao u drugom redu, da biste ju potvrdili.

Kada ste to napravili kliknite na gumb “Save (Spremi)”.

U novootvorenom prozoru pojaviti će Vam se poruka da ste uspješno promijenili lozinku.

Promjena lozinke


Kako napraviti proslijeđivanje e-mail-a (forwardirati) u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM odaberite ikonu “Domains (Domene)”.

Proslijeđivanje e-maila2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite željenu domenu, kao što je prikazano na slici.

Proslijeđivanje e-maila3. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite ikonu “E-mail forwarding (Proslijeđivanje e-mail-a)”.

Proslijeđivanje e-maila4. Korak

U novootvorenom prozoru kliknite na gumb “Add new (Dodaj novi e-mail)”.

Proslijeđivanje e-maila5. Korak

Kada Vam se otvori novi prozor, u redu gdje piše “E-mail address (E-mail adresa)” upišite željeni naziv Vašeg e-mail-a, kao što je prikazano na slici.

U redu gdje piše “Forward to (Proslijedi prema)” upišite e-mail kome želite proslijeđivati željenu poštu.

Kada ste to napravili kliknite na gumb “Save (Spremi)”.

Proslijeđivanje e-maila6. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i njemu ćete moći vidjeti Vaš novo-kreirani e-mail.

Proslijeđivanje e-maila


Kako promijeniti lozinku (password) u FTP-u u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM odaberite ikonu “Domains (Domene)”.

Promjena lozinke2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu, kao što je prikazano na slici.

Promjena lozinke3. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite ikonu “FTP accounts (FTP računi)”.

Promjena lozinke4. Korak

U novootvorenom prozoru odaberite željenu domenu, kao što prikazuje slika ispod.

Promjena lozinke5. Korak

Kada Vam se otvori novi prozor, tamo gdje piše “Password (Lozinka)” upišite nešto po Vašoj volji (npr. datum, ime,...).
Isto tako ispod gdje piše “Confirm password (Potvrdi lozinku)” upišite još jednom Vašu lozinku koju ste upisali iznad, tako da je potvrdite.

Kada ste to napravili kliknite na gumb “Save (Spremi)”.

Promjena lozinke


Kako proslijediti stranicu (redirekt) na neku drugu?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM odaberite ikonu “Domains (Domene)”.

Proslijeđivanje stranice na drugu2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu, kao što je prikazano na slici.

Proslijeđivanje stranice na drugu3. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite ikonu “Web site settings (Podešavanja web stranica)”.

Proslijeđivanje stranice na drugu4. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i tamo gdje piše “Web forwarding URL (Web proslijeđivanje URL)” upišite puni URL stranice, kao što je prikazano na slici ispod.

Kada ste to napravili kliknite na gumb “Save (Spremi)”.

Ispod toga imate red gdje piše ASP.net, tu stavite na “Version 2”.

Kada ste to napravili kliknite na gumb “Save (Spremi)”.

Proslijeđivanje stranice na drugu


Kako promijeniti DNS zapise (nameservere) u adminu?

1. Korak

Da bi ste promijeniti nameservere (DNS zapise) za željenu domenu, trebate se ulogirati https://moj.wmd.hr/ sa Vašim login podacima.
Tu odaberite željenu domenu u kojoj bi ste željeli promijeniti DNS zapise.

DNS zapisi2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu pronađite gdje piše “Name serveri (DNS zapisi)”.

Stare DNS zapise izbrišite (ako ih ima) i upišite nove, te stisnite gumb “Promijeni”.

DNS zapisi3. Korak

Kada ste to napravili, skrolajte do dna i kliknite na gumb “Natrag” i gotovi ste.

DNS zapisi


Kako napraviti privremene stranice u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite ikonu “Domains (Domene)”.

Privremene stranice2. Korak

Kada se otvori novi prozor u njemu kliknite na željenu domenu, kao što je prikazano na slici ispod.

Privremene stranice3. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite ikonu gdje piše “Application packs (Aplikacijski paket)”.

Privremene stranice4. Korak

U novootvorenom prozoru klinite, kao na slici, gdje piše .com.

Privremene stranice5. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na gumb “Install (Instaliraj)”.

Privremene stranice6. Korak

Kada ste to napravili u novom prozoru dobit ćete poruku da ste uspješno instalirali podršku.

Privremene stranice


Gdje gledati statistiku u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

Statistika2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu.
Imate primjer na slici ispod.

Statistika3. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu pronađite ikonu “Statistics (Statistike)” i kliknite na nju.

Statistika4. Korak

U novootvorenom prozoru prikazuje Vam se osnovna statistika za Vaš račun.

Ovdje možete vidjeti statistiku za period od proteklih mjesec dana.

Strelica lijevo pokazuje koliki je promet na stranicama, a strelica desno pokazuje odabir vrste statistike.

Statistika5. Korak

Ako želite vidjeti kompletne statistike, dakle koliko imate klikova na pojedine stranice. Odakle Vas ljudi traže i gledaju, šta najviše gledaju na Vašim stranicama itd. možete vidjeti na “Smarter Stats”.

Kliknite na gumb kao što pokazuje slika ispod.

Statistika

Otvorit će Vam se novi prozor i u njemu ćete dobiti pristupne podatke za “Naprednu Statistiku”.
Pod brojem 1 - prekopirajte ili prepišite adresu koja Vam je prikazana (dakle - http://vaša-domena.xxx:9999) u internet pretraživač (google, yahoo,...).
Otvorit će Vam se novi prozor kao na slici ispod.

Statistika

Brojevi 2,3 i 4 su povezani sa predhodnom slikom što treba upisati u koje polje.
Pod brojem 2 ide Vaša domena, pod brojem 3 samo prepišete to što piše (siteadmin), a pod brojem 4 ide Vaša lozinka koju ste dobili u e-mailu za HELM (logiranje na server).
Kada ste sve to popunili kliknite “Login” (broj 5).

Statistika

Otvorit će se prozor kao na slici ispod.

Na lijevoj strani možete odabrati kakvu statistiku želite gledati, odnosno ono što Vas zanima.
Na desnoj strani prikazuje rezultat onoga što ste odabrali na lijevoj strani.

Statistika


Kako podesiti e-mail u HELM-u na grupno slanje poruka?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

Grupno slanje poruka2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu.
Imate primjer na slici ispod.

Grupno slanje poruka3. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na ikonu “Multi recipient address (Više primateljskih adresa)”.

Grupno slanje poruka4. Korak

U novootvorenom prozoru u redu gdje piše “E-mail address (e-mail adresa)” upišite ime Vaše željene e-mail adrese.

U redu gdje piše “Recipient addresses (Adrese primatelja)” upišite više e-mail adresa na koje želite slati određenu poštu.
Napomena: Svaka e-mail adresa

treba ići u drugi red

!

Kada ste to napravili kliknite gumb “Save (Spremi)”.

Grupno slanje poruka5. Korak

Otvoriti će se novi prozor u kojem ćete vidjeti Vaš novo-kreirani račun (e-mail).

Grupno slanje poruka


Kako kreirati u HELM-u drugo ime za istu domenu (Domain aliases)?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

Domain aliases2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu.
Imate primjer na slici ispod.

Domain aliases3. Korak

U novo-otvorenom prozoru izaberite ikonu “Domain aliases (Drugo ime za domenu)”.

Domain aliases4. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na gumb “Add new (Dodaj novu domenu)”.

Domain aliases5. Korak

Kada Vam se otvori novi prozor upišite Vašu novu željenu domenu i kliknite “Save (Spremi)”.

Domain aliases6. Korak

Kada ste to napravili otvoriti će se novi prozor gdje možete vidjeti Vašu novo kreiranu domenu.

Domain aliases


Kako kreirati e-mail račun u Outlook-u 2003?

1. Korak

U Outlook-u odaberite izbornik “Tools (Alati)”.

Kada Vam se otvori padajući izbornik u njemu odaberite ” E-mail Accounts (E-mail Računi)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20032. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite “Add a new e-mail account (Dodaj novi e-mail račun)” i kliknite gumb “Next (Dalje)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20033. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite POP3 i kliknite “Next (Dalje)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20034. Korak

U novootvorenom prozoru upišite pod “Your name (Vaše ime)” ime pod kojim želite da Vas prepoznaju.

Pod “E-mail address (E-mail adresa)” upišite željenu e-mail adresu.

Pod “Incoming mail server - POP3 (Server za dolaznu poštu - POP3)” tu upišite (ovo je za primjer):

mail.vaša-domena.com,

, kao npr:

mail.wmd.hr

(od e-mail-a: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu))

Pod “Outgoing mail server - SMTP (Server za odlaznu poštu - SMTP)” upišite isto kao i u primjeru iznad.

Pod “Username (Korisničko ime)”

upišite Vašu punu e-mail adresu

.

Pod “Password (Lozinka)” upišite željenu lozinku po Vašem izboru (npr: datum, ime,...).
Ispod toga stavite kvačicu u kvadratić gdje piše “Remember password (Zapamti lozinku)”.

Kada ste to napravili kliknite na gumb “More settings (Još podešenja)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20035. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i tu odaberite “Outgoing server (Server za izlaznu poštu)” karticu.

Otvoriti će se novi prozor i gdje piše

“My outgoing server - SMTP - require authentication (Moj server za izlaznu poštu - SMTP - zahtijeva provjeru autentičnosti)”

i

“Use same settings as my incoming mail server (Koristi ista podešenja kao i moj dolazni server za poštu)” stavite kvačice

.

Kada ste to napravili kliknite OK.

Kreiranje e-maila u Outlook-u 20036. Korak

Kliknite na karticu “Advanced (Napredno)” i otvoriti će Vam se novi prozor.

Stavite kvačicu gdje piše “Leave a copy of messages on the server (Ostavi kopiju poruka na serveru)” i

“Remove from server after (Izbriši sa servera poslije)” i klinite na gumb OK. Također obavezno provjeriti koji port je upisan , možete staviti 25 ili 26 ovisno o internet provideru. Izlazni port je 110

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20037. Korak

Kada ste to napravili pojaviti će Vam se poruka da ste uspješno kreirali novi e-mail račun.


Kako kreirati e-mail račun u Outlook express-u 2007?

1. Korak

U Outlook express-u odabeite izbornik “Tools (Alati)”.
Otvoriti će se padajući izbornik i u njemu odaberite “Accounts settings (Podešenja računa)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 2007

2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite pod “E-mail” “New (Novi e-mail)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20073. Korak

U novo - otvorenom prozoru odaberite “Microsoft exchange, POP3, IMAP, or HTTP (Microsoft razmjena, POP3, IMAP, or HTTP)” i kliknite na gumb “Next (Dalje)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20074. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu stavite kvačicu gdje piše “Manually configure server settings or additional server types (Ručno podešavanje servera ili dodatni tipovi servera)” i kliknite “Next (Dalje)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 2007

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20075. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite “Internet e-mail” i kliknite “Next (Dalje)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20076. Korak

Kada se otvori novi prozor u njemu ispunite tražene podatke:

“Your name (Vaše ime)” - može biti nadimak ili nešto drugo po čemu želite da Vas primatelji prepoznaju.

“E-mail address (e-mail adresa)” - upišite punu e-mail adresu koju želite.

“Account type (Tip računa)” - tu stavite POP3.

“Incoming mail server (Server za dolaznu poštu)” - tu upišite (ovo je za primjer):

mail.vaša-domena.com, kao npr:

od

.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu) pisalo bi mail.wmd.hr

“Outgoing mail server (Server za izlaznu poštu)” - tu upišite sve isto kao u primjeru iznad.

“Username (Korisničko ime)” - tu upišite Vaš željeni e-mail.

“Password (lozinka)” - tu upišite što želite (nekakav datum, ime,...)

Ispod toga gdje piše “Remeber password (Zapamtite lozinku)” stavite kvačicu.

Kada ste sve to napravili kliknite na gumb “More settings (Više podešenja)”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20077. Korak

Da bi ste mogli slati poštu trebate odabrati karticu “Outgoing server (izlazni server)” i tu staviti kvačicu gdje piše

“My Outgoing server - SMTP - requires authentication (Moj izlazni server - SMTP - zahtijeva provjeru autentičnosti)”.

Isto tako odaberite “Use same settings as my incoming mail server (Upotrijebi ista podešenja kao za moj dolazni mail server)”

.

Kada to napravite kliknite na gumb “OK”.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 20078. Korak

Da bi mogli koristiti taj e-mail na više kompjutora pod istim računom trebate odabrati karticu “Advanced (Napredno)” i tu pod rubrikom

Delivery

gdje piše “Leave copy of the messages on the server (Ostavi kopiju poruka na serveru)” i “Remove from server after (Izbriši sa servera poslije...)” staviti kvačicu.  Također obavezno provjeriti koji port je upisan , možete staviti 25 ili 26 ovisno o internet provideru. Incoming port je 110

Kada ste to napravili kliknite na gumb “OK”.8. Korak

Otvoriti će se novi prozor u kojem će pisati da ste uspješno kreirali e-mail.

Kliknite “Finish (Gotovo)” i gotovi ste.

Kreiranje e-mail računa u Outlook-u 2007


Kako napraviti virtualni direktorij u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

Virtualni direktorij2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu.
Imate primjer na slici ispod.

Virtualni direktorij3. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite ikonu “Virtual directories (Virtualni direktoriji)”.

Virtualni direktorij4. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite “Add new (Dodaj novi)”.

Virtualni direktorij5. Korak

U novo-otvorenom prozoru gdje piše “Virtual directory name (Ime virtualnog direktorija)” upišite bilo kakvo ime po kojem želite nazvati ovaj direktorij.

Gdje piše “Physical folder (Postojeći direktorij)” kliknite na malu žutu ikonicu sa desne strane i pronađite željeni folder.

Kada ste to napravili kliknite gumb “Save (Spremi)”.

Virtualni direktorij6. Korak

Kada ste to napravili otvoriti će se prozor u kojem ćete vidjeti Vaš direktorij.

Virtualni direktorij


Što kada ne radi slanje pošte u outlook-u 2003?

1. Korak

U Outlook express-u odaberite izbornik “Tools (Alati)”.

Otvoriti će se padajući izbornik i u njemu odaberite “E-mail accounts (e-mail računi)”.

Slanje pošte u outlook-u 20032. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite gdje piše “View or change existing e-mail accounts (Vidi ili mijenjaj postojeće e-mail račune)”.

Kada ste odabrali kliknite gumb “Next (Dalje)”.

Slanje pošte u outlook-u 20033. Korak

Otvoriti će se novi prozor i pod karticom “Mail (Pošta)” odaberite željeni e-mail račun, te kliknite na gumb s desne strane “Properities (Svojstva)”.

Slanje pošte u outlook-u 20034. Korak

Otvoriti će se novi prozor i tu odaberite gumb “More settings (Više podešenja)”.

Slanje pošte u outlook-u 20035. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite karticu “Outgoing server (Izlazni server)”.

Otvoriti će se novi prozor i gdje piše “My outgoing server - SMTP - require authentication (Moj server za izlaznu poštu - SMTP - zahtijeva provjeru autentičnosti)” i

“Use same settings as my incoming mail server (Koristi ista podešenja kao i moj dolazni server za poštu)” stavite kvačice.

Kada ste to napravili kliknite na gumb “OK”.

Slanje pošte u outlook-u 20036. Korak

Otvoriti će se prozor od maloprije i tu kliknite “Next (Dalje)”.

Slanje pošte u outlook-u 20037. Korak

Kada se otvori novi prozor kliknite na gumb “Finish (Gotovo)”.

Slanje pošte u outlook-u 2003


Što kada ne radi slanje pošte u outlook-u 2007?

1. Korak

U Outlook-u odaberite izbornik “Tools (Alati)”.

Kada Vam se otvori padajući izbornik u njemu odaberite ” Account settings (Podešenja Računa)”.

Slanje pošte u outlook-u 20072. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu pod karticom “E-mail” odaberite željeni e-mail i kliknite iznad na gumb “Change (Promijeni)”.

Slanje pošte u outlook-u 20073. Korak

U novo-otvorenom prozoru kliknite na gumb “More settings (Više podešenja)”.

Slanje pošte u outlook-u 2007
4. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i tu odaberite “Outgoing server (Server za izlaznu poštu)” karticu.

Otvoriti će se novi prozor i gdje piše “My outgoing server - SMTP - require authentication (Moj server za izlaznu poštu - SMTP - zahtijeva provjeru autentičnosti)” i

“Use same settings as my incoming mail server (Koristi ista podešenja kao i moj dolazni server za poštu)” stavite kvačice.

Kada ste to napravili kliknite OK.

Slanje pošte u outlook-u 2007


Kako obrisati domenu u HELM-u?

1. Korak

Nakon što se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

Brisanje domene2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite željenu domenu za brisanje.

Brisanje domene3. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite gumb “Delete (Briši)”.

Brisanje domene4. Korak

Pokazati će Vam se poruka upozorenja u manjem prozorčiću i tu kliknite na gumb “OK”.

Brisanje domene5. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i tu odaberite gumb “Delete (Briši)”.

Kada ste to napravili, upravo ste obrisali domenu.
Brisanje domene


Gdje se nalazi URL (Host) za FTP u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

FTP2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu.
Imate primjer na slici ispod.

FTP3. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite ikonu “FTP accounts (FTP računi)”.

FTP4. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite željenu domenu.

FTP5. Korak

Otvoriti će se prozor kao na slici ispod i tu možete kopirati željeni URL i zalijepitit ga u FTP-u.

FTP


Kako dodati domenu u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

Dodavanje domene u HELM-u2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i tu kliknite na gumb “Add new (Dodaj novu)”.

Dodavanje domene u HELM-u3. Korak

U novo-otvorenom prozoru upišite novu željenu domenu, s tim da upišete odvojeno ime domene od njene ekstenzije.
Za primjer pogledajte sliku ispod?

Kada ste to napravili kliknite na gumb “Save (Spremi)”.

Dodavanje domene u HELM-u4. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu će biti kreirana Vaša nova domena.

Dodavanje domene u HELM-u


Kako instalirati Flash player na Visti?

1. Korak

Flash player možete preuzeti na ovom linku: http://www.adobe.com/products/flashplayer/

Kada ste kliknuli na link otvoriti će se prozor kao na slici.

Kliknite gdje piše “Download now (Skinite odmah)”.

Kako instalirati flash player2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i prije nego kliknete na gumb gdje piše “Agree and install now (Slažem se i instaliraj odmah)” zatvorite sve druge browsere (prozore, windowse,...), ako ih imate otvorene.

Kada ste to napravili kliknite na gumb.

Kako instalirati flash player3. Korak

Otvoriti će se novi prozor, kao na slici.

Tu kliknite gdje piše “Save file (Spremi dokument)”.

Kako instalirati flash player4. Korak

Otvoriti će se novi prozor i tu, kao što prikazuje slika, kliknite desnim gumbom miša na dokument koji ste upravo skinuli.

Kada Vam se otvori padajući izbornik, tu odaberite (drugo po redu od gore) gdje piše “Open Containing folder (Otvori sadržavajući direktorij)”.

Kako instalirati flash player5. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu pronađite upravo spremljeni dokument.

Kada ga pronađete dvo-klikom ga otvorite.

Kako instalirati flash player
6. Korak

U novo-otvorenom prozoru kliknite na gumb “Run (Pokreni)”.

Kako instalirati flash player7. Korak

Upravo ste instalirali Flash player.

Kako instalirati flash player


Kako kreirati bazu u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

kreiranje baze u HELM-u2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu.
Imate primjer na slici ispod.

kreiranje baze u HELM-u3. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu kliknite na ikonu gdje piše “Database menager (upravitelj baza podataka)”.

kreiranje baze u HELM-u4. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu kliknite na gumb “Add new (Dodaj novu bazu)”.

kreiranje baze u HELM-u5. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite željenu bazu i upišite željeno ime vaše baze.
Kada ste to napravili kliknite “Save (Spremi)”.

kreiranje baze u HELM-u6. Korak

U novo-otvorenom prozoru vidjet ćete Vašu kreiranu bazu.

kreiranje baze u HELM-u7. Korak

Toj bazi treba pridružit usera (korisnika).

Odmah ispod novokreirane baze imate mogućnost dodavanja korisnika i njegovih podataka.

kreiranje baze u HELM-u

Pod brojem 1 gdje piše “Database Name (Ime Baze)” upišite ime baze.
Odmah ispod toga gdje piše “Password i Confirm Password (Lozinka i Potvrdi lozinku)” upišite lozinku koju želite pridružiti Useru novokreirane baze.
Kada to upišete kliknite na gumb “Save (Spremi)” pod brojem 2.

kreiranje baze u HELM-u

Kada se update-a sučelje treba ovako izgledati:

kreiranje baze u HELM-u

Connection string primjer:

server=mssql.server;database=dbname;user id=dbusername;pwd=userpassword;

Za više detalja možete posjetiti - http://www.connectionstrings.com/

Savjetujemo da koristite

mssql managment studio express

:
http://www.microsoft.com/Sqlserver/2005/en/us/express.aspx


Kako napraviti backup (izrada sigurnosnih kopija) u cPanelu?

1. korak

Kada se ulogirate u cPanel pronađite ikonu Backups (izrada sigurnosnih kopija) i kliknite na nju.

Backup

2. Korak

Otvoriti će Vam se novi prozor i tu možete odabrati datum koji Vam odgovara ili napraviti mjesečni backup.

Odmah na vrhu imate i video tutorijale koji Vam sve slikovito objasne.

Backup


Kako kreirati bazu podataka (My SQL) u cPanelu?

1. Korak

Kada se ulogirate u cPanel pronađite ikonu MySQL databases (MySQL baze podataka) i kliknite na nju.

Baza podataka
2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u prazno polje gdje piše New database (Nova baza podataka) upišite ime svoje baze.

Iznad toga imate i video tutorijal, pa možete i tamo pogledati.

Baza podataka
3. Korak

Kada ste to napravili pojaviti će se poruka da ste uspješno kreirali bazu i tu kliknite Back (Nazad).

Otvoriti će se isti onaj prozor kao i prvi puta, samo ćete sada imati ime svoje baze kao što prikazuje narančasta strelica na slici.

Ispod toga upišite Username (korisničko ime) i password (lozinku) koje hoćete.

Password morate dva puta upisati, jednom gore gdje piše password i ispod toga gdje piše password again.

Kada ste to upisali kliknite gumb Create user (Kreiraj korisnika).

Baza podataka

Na bazu se možete spojiti i preko linka - http://mysqladmin.domena.com/


Gdje mogu promijeniti glavnu lozinku u HELM-u?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Password (Lozinka)”.

Promjena lozinke2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu gdje piše Old password (Stara lozinka) upišite staru lozinku.
Ispod toga gdje piše New password (Nova lozinka) upišite novu lozinku koju želite.
Novu lozinku upišite i gdje piše Confirm password (Potvrdi lozinku).

Nakon što ste sve upisali kliknite na gumb Save (Spremi).

Upravo ste promijenili lozinku.

Promjena lozinke


Kako u cPanelu preusmjeriti domenu na drugu (redirekt)?

1. Korak

Kada se ulogirate u cPanel pronađite ikonu Redirects (Preusmjeravanje) i kliknite na nju.

Redirekt
2. Korak

Otvoriti će se novi prozor.
Kliknite na polje gdje piše All public domains (Sve javne domene).
Otvoriti će se padajući izbornik i u njemu odaberite Vašu domenu koju želite preusmjeriti.
Odmah u polje ispod nje gdje piše Redirects to (Preusmjeri na) upišite ili kopirajte URL od stranice koju želite preusmjeriti na drugu stranicu.

Redirekt

Samo pazite da označite Redirect with or without www. (preusmjerite sa ili bez www.) i Wild card redirect.
Kada ste to označili kliknite na Add (Dodaj).

Redirekt
3. Korak

Kada ste to napravili pojavit će se poruka kao na slici da ste uspješno preusmjerili stranicu na drugu.
Kliknite Go back (Idi nazad).

Redirekt
4. Korak

Otvoriti će se isti onaj prozor kao i napočetku i tu ćete moći vidjeti redirektanu stranicu.

Ako želite izbrisati redirect stranice, samo kliknite na gumb x, gdje iznad piše Remove (Ukloni).

Redirekt


Gdje mogu vidjeti stanje svog paketa na serveru?

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Packages (Paketi)”.

Iskoristivost paketa2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu kliknite na paket koji imate.
Primjer možete vidjeti na slici ispod.

Iskoristivost paketa3. Korak

Otvoriti će se novi prozor u kojem možete vidjeti sadržaj paketa i tu kliknite na Resource usage (Iskorištenost paketa).

Iskoristivost paketa4. Korak

U novootvorenom prozoru možete vidjeti iskorištenost Vašeg paketa.

Iskoristivost paketa


Anti-Spam program - Spamihilator (instalacija i podešavanja)

1. Korak

Za početak kliknite na ovaj link: http://www.spamihilator.com/

Kada se otvori stranica kliknite desno gdje piše Get Spamihilator FREE (Uzmite Spamihilator BESPLATNO).

Imate na slici ispod primjer.

Anti-Spam2. Korak

Otvoriti će se novi prozor gdje možete vidjeti gdje se skida download.
Kada je gotov download stavite pokazivač na program koji ste upravo skinuli, kliknite desni gumb na Vašem mišu i otvoriti će se padajući izbornik i tu odaberite gdje piše Open containing folder (Otvorite sadržavajuću mapu).

Anti-Spam3. Korak

Otvoriti će se novi prozor sa pripadajućim sadržajem i tu pronađite program koji ste upravo skinuli.

Kada ste ga pronašli dva puta kliknite na njega.

Anti-Spam4. Korak

U novo-otvorenom prozoru kliknite na gumb gdje piše Run (Pokreni).

Anti-Spam5. Korak

Otvoriti će se novi prozor koji će Vas voditi kroz instalaciju Spamihilatora.

Da bi krenuli s instalacijom kliknite gumb gdje piše Next (Dalje).

Anti-Spam6. Korak

Na idućoj stranici od Vas se traži da se složite s licencom ovog programa i tu kliknite na gumb gdje piše I agree (Slažem se).

Anti-Spam7. Korak

Na idućoj stranici Vas traži da odaberete komponente koje želite imati na programu.
Preporuča se da odaberete gdje piše Plugins (dodaci).
Kada stavite pokazivač miša iznad Plugins ili Program files, tada s desne strane gdje piše Description (Opis) imate opis što dobivate ako to izaberete.

Kada odaberete što želite kliknite Next.

Anti-Spam8. Korak

Na idućoj stranici Vam govori gdje će spremiti instalirani program, ako ne želite da ga tu spremi sa strane imate gumb gdje piše Browse (Pregled) pa preko njega možete izabrati lokaciju na kompjuteru gdje želite da Vam spremi program.

Ako se slažete gdje će ga spremiti kliknite gumb Next.

Anti-Spam9. Korak

Na idućoj stranici odabirete ovisno kakvu internetsku vezu imate.
Ako imate brzu odaberite gdje piše Enable DCC filter (Omogući DCC filter).
Ako imate sporu internetsku vezu tada odaberite gdje piše Disable DCC filter (onemogući DCC filter).

Kada ste to odabrali kliknite gumb Install (Instaliraj).

Anti-Spam10. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu Vas traži da li želite da program starta prilikom paljenja kompjutera.
Ako ste za (preporuča se) kliknite Yes (Da), ako niste kliknite No (Ne).

Anti-Spam11. Korak

Na idućoj stranici Vas pita da li želite odmah restartati kompjuter ili kasnije, jer sistem zahtijeva restartanje.
Ako želite odmah odaberite Reboot now (restartaj odmah).
Ako želite kasnije odaberite gdje piše I want to manually reboot later (Želim ručno restartati kasnije).

Kada ste to odabrali kliknite Finish (Završi).

Anti-Spam12. Korak

Nakon što ste restartali kompjuter, pokazat će vam se jedan prozor s nekoliko upita, samo potvrdno kliknite i kliknite na kraju instal.13. Korak

Nakon što je sve gotovo pronađite u donjem desnom kutu ikonicu u obliku pisma i u njenom donjem desnom kutu je crveni x.
Kliknite na nju desnim gumbom miša i otvoriti će se padajući izbornik.
U tom padajućem izborniku imate više opcija, kao npr.:
-Show spam statistic… (Pokaži spam statistiku)
-Training area (Područje za vježbu) - tu možete sami isprobat neke opcije kako radi program.
-Recycle bin… (Smeće) - kao i smeće na kompjuteru, možete ga za stalno isprazniti.
Ono što nas zanima nalazi se na Settings (Postavke).
Kliknite na Settings.

Anti-Spam14. Korak

Otvoriti će se novi prozor s raznim opcijama.
Prva opcija kao na slici Vas pita da li želite da Spamihilator starta zajedno s windowsom?
Ako ste za, stavite kvačicu u kvdratić.
Ako niste, tada ne stavljajte ništa u kvadratić.

U drugi kvardatić stavite kvačicu ako želite da Vas program provjerava svako onoliko dana koliko stavite u polje za broj dana.

Treća rubrika Vas pita da li želite zadržati i koliko spamove na serveru.
Iznad toga imate polje za koliko dana želite da Vam spamovi budu na serveru, ako ih prije ne izbišete u Smeću.

Kada ste sve to odabrali kliknite na Apply (Promijeni) i ako ništa više ne želite mijenjati onda kliknite i OK.

Anti-Spam14. Korak

Lijevo imate polje General settings (Općenita podešenja).
Tu možete raditi sve što Vama odgovara, međutim skrenut ću pažnju na Aggressiveness (Agresivnost).
Kada kliknete na to desno će Vam se otvoriti jedan stupac sa kišom, oblacima, suncem itd.
Kliknom na bilo što od toga desno od tog stupca imate objašnjenje.
Preporuča se da kliknete na Normal, ali ako Vam spamovi baš smetaju onda povećajte na High (oblak s kišom).
Iznad ne trebate ići jer vjerojatno mnogo pošte koja je upućena Vama osobno - neće stići do Vas.

Kada ste izabrali što želite kliknite Apply i OK, ako ne želite ništa više mijenjati.

Anti-Spam
15. Korak

Ako imate nekakav specifičan spam koji je dosta čest ili ga uopće ne želite primati ubuduće kao npr. razni izrazi koji sadrže riječ

sex

tada to možete rješiti na slijedeći način.

Kliknite na Spam Words (Spam Riječi) i desno će Vam se otvoriti velika tablica i u njoj jednostavnim klikom izaberete riječ ili frazu kju ne želite primati.

Ispod tablice imate mogućnost dodavanja spam riječi u talicu, možete editirati postojeće riječi i fraze ili ih pak brisati.

Nakon bilo koje akcije obavezno kliknite na Apply i ako ne želite više ništa mijenjati kliknite OK.

Anti-Spam16. Korak

Zanimljiva je i opcija Blocked senders (Blokirani pošiljatelji).
Kada kliknete na tu opciju desno Vam se otvara polje s nekoliko mogućnosti.
Stavite kvačicu u kvadratić, zatim kliknite na Add (Dodaj) otvoriti će se jedan prozorčić i u njega upišite pošiljatelja od kojeg ne želite primati poštu i njegov e-mail, zatim kliknite OK.
Ako Više ne želite nikoga dodavati kliknite Applay i OK ako ne želite ništa više mijenjati u programu.

Anti-Spam

Pojavit će se jedna poruka upozorenja i tu kliknite OK ako želite da Vam se pošta od blokiranih pošiljatelja direktno briše na serveru.


Grupno slanje poruka u HELM-u

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM kliknite na ikonu “Domains (Domene)”.

Grupno slanje poruka2. Korak

Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite ikonu gdje piše “Multi-recipient addresses (Adrese više primatelja)”.

Grupno slanje poruka3. Korak

U novom prozoru kliknite na gumb “Add new (Dodaj novu grupu)”.

Grupno slanje poruka4. Korak

U novo-otvorenom prozoru upišite e-mail adresu za koju želite da ima svoju grupu i njene e-mail adrese na koje će uvijek ići sve poruke.
Kada to upišete kliknite gumb “Save (Spremi)”.
Vidite primjer na slici ispod.

Grupno slanje poruka5. Korak

U novom prozoru će se pokazati upravo kreirana nova e-mail grupa.

Grupno slanje poruka


Kako koristiti FTP?

Prilikom aktivacije Vašeg web prostora (hosting) dobili ste na e-mail za Vaš web prostor bitne podatke, između kojeg su i podaci za pristup serveru preko FTP programa.

FTP detalji

koji dolaze u e-mail-u:

FTP Host: vaša domena ili ip adresa servera
FTP User: korisničko ime
FTP Password: lozinka
FTP Port: 4433 (cPanel)
FTP Remote Folder: /public_html


1. Korak

Prebacivanje na server radimo pomoću besplatnog FTP programa „FileZilla“ kojeg skinemo na ovoj web adresi: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21558 i instaliramo ga na svoje računalo.

Taj program nam služi za prebacivanje sadržaja sa vašeg računala na server.

Kada je program instaliran otvara se slijedeće sučelje:

FTP

Sa lijeve strane se prikazuje sadržaj našeg računala, a na desnoj strani je sadržaj servera (trenutno nema ništa jer se još nismo spojili na njega).
Da bi se spojili na server kliknemo na „File“, „Site Manager“ ili ikonu kao na slici.2. Korak

U novo-otvorenom prozoru prvo kliknemo na “New Site (Novi sajt)” da bi imenovali postavke vezane za spajanje na server i uspješno se spojili na njega.

FTP

Nakon toga pod “Host” upisujemo domenu (ili ako ne ide tako tada upisujemo IP adresu od servera. Npr: 67.228.200.66).
Klikom na polje “Logontype” otvoriti će se padajući izbornik i u njemu odabiremo “Normal”.
U polje gdje piše “User” upisujemo korisničko ime.
U polje gdje piše “Password” upisujemo lozinku.

Kada smo sve to popunili kliknemo na “Connect (Spoji)” da bi se spojili na server.3. Korak

Kada se spojimo na server u desnom prozoru se nalazi sadržaj na serveru.
U lijevom prozoru se nalazi sadržaj na vašem kompjuteru.

FTP3. Korak

Uzmimo za primjer kako dodati slike na server.

Uđemo u mapu „public_html“ ili wwwroot (dvostrukim klikom miša).
Zašto public_html ili wwwroot?
Zato jer su to kod nas početne stranice. (linux - cPanel i windows - HELM)

Za windows server treba sve stavljati u mapu “wwwroot”.

FTP

U toj mapi se nalazi mapa „slike“. U nju ulazimo isto dvoklikom miša.

FTP

Da bi prebacili neki dokument na server moramo ga odabrati na lijevoj strani (na našem kompjuteru) i desnim klikom miša odabrati “Upload” ili ga jednostavno prevući mišem u željeni folder.
Da bismo znali da u pravu mapu uploadamo sliku moramo je kliknuti na desnoj strani (na serveru).

FTP

Na desnoj strani (server) gdje je zaokruženo crvenom bojom - to je “staza” gdje se nalazite u serveru.


Video upute možete pogledati na ovome linku: https://wmd.hr/upute/instalacija-i-spajanje-na-server-sa-ftp-klijentom-video


VSC trgovina - Podešavanje lokalnih parametara!

1. Korak

Nakon ponovnog pokretanja VSC TRGOVINE potrebno je podesiti lokalne parametre, koji su potrebni za ispravno funkcioniranje programa.

U gornjem izborniku aplikacije odaberite pod karticom Parametri programa (pod brojem 1)/ Lokalni parametri (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Otvorit će Vam se prozor sa naslovom Namještavanje parametara kao na donjoj slici.

VSC TRGOVINA

U prozoru Lokalni parametri klikom na malu žutu ikonu pored svake putanje, otvorit će Vam se prozor Browse for folder.
Ovdje morate pronaći gdje ste instalirali VSC TRGOVINU (obično je to na

C: disku u folderu (mapi) VSC Trgovina

).
Kada pronađete folder VSC Trgovina iz njega redom odaberite foldere kako je prikazano slikom gore.

Pod opcijom Ostalo u izborniku s lijeve strane možete odabrati:
1. Debug mod (mora biti uključeno kako bi program pokazao ako se greška gdje pokaže)
2. Omogući sortiranje podataka (omogućuje sortiranje i filtriranje podataka na online bazi)

VSC TRGOVINA

Pod opcijom Parametri artikla možete odabrati Limit Artikla (pod brojem 1) i staviti broj koji Vam odgovara. (Taj broj znači koliko će program kod spajanja na bazu učitavat artikla. Manji broj znači brže spajanje na bazu.)

VSC TRGOVINA

Pod opcijom Mailing list upišite podatke koji se od Vas traže kao što je prikazano na slici ispod.
(koriste se isti podaci kao za outlook express ili ih možete pogledati u e-mailu koji smo Vam poslali za kreiranje istog)

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - Podešavanje parametara programa u VSC trgovini!!


VSC trgovina - Popunjavanje podataka o tvrtki!

1. Korak

U izborniku pod “Parametri programa“ odaberite “Podaci o tvrtki”.

VSC TRGOVINA

Otvorit će se prozor i pod karticom “Osnovni podaci” popunite podatke koji se od Vas zahtijevaju. ()
Primjer na slici ispod:

VSC TRGOVINA

Pod karticom “www i SEO” popunite slijedeće podatke koji su bitni za internet promociju Vaše stranice.

Pod brojem 1 upišite url svoje domene ili stranice, a pod brojem 2 upišite url domene ako imate SSL certifikat.
U polje gdje piše “Cookie” ako već nije ništa upisano možete upisati naziv firme bez razmaka. 
Pod brojem 3 upišite naslov tako da u naslovu ima što više ključnih riječi i izraza koji opisuju djelatnost Vaše firme.
Pod brojem 4  upišite ključne riječi odvojene zarezom koje će se pojavljivati na svim stranicama.
Pod brojem 5 napravite kratki opis Vaše stranice. Neka bude maksimalno 50 riječi.
Pod brojevima 6, 7 i 8 odaberite kategoriju, podkategorije, index i ostale stranice.

VSC TRGOVINA

Pod karticom “Stranice” otvorit će Vam se još podkartica.
Tu možete upisati još neke podatke koje bi bile od velike važnosti za Vas i vaše potencijalne klijente.

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - VSC trgovina - Spajanje preko FTP-a!!


Podešavanje parametara programa u VSC trgovini!

1. Korak

U izborniku pod “Parametri programa“ odaberite:
Namještanje parametara

VSC TRGOVINA

U novo otvorenom prozoru (pod karticom “Izbor tvrtke”) kliknite na ikonu pod brojem 1 (“Novo”).
Otvorit će Vam se prozor u kojem upišete željeni naziv tvrtke i zatim potvrdite sa “U redu“ (pod brojem 2).
Kliknite na drugu ikonu “Snimi“ (pod brojem 3).
Kliknite na gumb “Izbor“ (pod brojem 4).
Prozor će se zatvoriti.
Vratite se ponovo na Namještanje parametara.

VSC TRGOVINA

2. Korak

Pod karticom MySQL Konekcija
Pod 1 - Kliknite na gumb “Novo” i u prozoru koji vam se otvori upišite naziv konekcije (isti kao i naziv tvrtke).
Pod 2 - U sva preostala polja upisat ćete podatke koje ste dobili e-mailom. Najbolje da ih samo kopirate kako ne bi došlo do pogreške.
Pod 3 - Kliknite na gumb “Spremi

VSC TRGOVINA

3. Korak

Sada se u gornjem dijelu prozora samo preselite na karticu “FTP Konekcija” kako biste još namjestili FTP parametre.

FTP parametre, za pristup web prostoru putem VSC TRGOVINE za transfer slika i dokumenata, ćete namjestiti na slijedeći način:

Pod 1 - Kliknite na gumb “Novo” i u prozoru koji vam se otvori upišite naziv konekcije (isto kao i naziv tvrtke).
Pod 2 - U sva preostala polja upisat ćete podatke koje ste dobili e-mailom. Najbolje da ih samo kopirate kako ne bi došlo do pogreške.
Pod 3 - Kliknite na gumb “Spremi“.
Pod 4 - Kliknite na gumb “Prihvati“.
Prozor će se zatvoriti.

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - VSC trgovina - Popunjavanje podataka o tvrtki!!


VSC trgovina - Spajanje preko FTP-a!

Kada ste namjestili sve ranije navedene parametre, u gornjem izborniku odaberite:
Moduli“ (pod brojem 1), pa zatim “Pristup preko FTP-a“ (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

U prozoru koji Vam se otvori kliknite na ikonicu “Spoji se“ (gore lijevo pod brojem 1).
U slijedećem prozoru koji se otvori potvrdite sa “OK“ (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Ako dobijete sadržaj prozora sličan ovome na slici ispod, znači da ste sve parametre dobro namjestili i aplikacija radi.

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - Administracija kategorija i podkategorija u VSC trgovini!


Administracija kategorija i podkategorija u VSC trgovini!

1. Korak

U gornjem izborniku aplikacije kliknite ikonicu “Kategorije“.

VSC TRGOVINA

Otvorit će se prozor sa naslovom kao na slici ispod:
Administracija kategorija i podkategorija“.

VSC TRGOVINA

Da bi dodali novu kategoriju potrebno je kliknuti na ikonicu “+“ (na slici pod brojem 1) u donjem dijelu novo otvorenog prozora.
Zatim u polje “Dodaj kategoriju“ (na slici pod brojem 2) upišite naziv kategorije koju želite dodati.

2. Korak

Da bi dodali novu podkategoriju potrebno je kliknuti na ikonicu “+“ (pod brojem 1).
Zatim u polje “Dodaj podkategoriju“ (pod brojem 2) upišite naziv podkategorije koju želite dodati.
Podkategorija se mora svrstati u neku kategoriju pa je zato pridružujemo željenoj kategoriji klikom na polje “U kategoriju” (pod brojem 3).

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - Unos i ažuriranje artikala u VSC trgovini!


Unos i ažuriranje artikala u VSC trgovini!

Upoznavanje

U gornjem djelu aplikacije kliknite na ikonu “Artikli”.

VSC TRGOVINA

Otvorit će Vam se prozor kao na slici-1 ispod:

VSC TRGOVINAslika-1

Da objasnimo prvo lijevi dio ekrana (slika-1) koji Vam se otvorio.

Pod a imamo ikonicu +. Klikom na nju dodajete artikl u bazu.
U polje pod b ukucate nekakav artikl kojeg bi željeli, recimo ažurirati i kliknemo “Traži” (pod c).
Klikom na ikonicu pod slovom d možete vidjeti sve artikle u bazi.
Klikom na ikonicu pod slovom e možete vidjeti koji su Vam artikli na akciji trenutno.
Ako želite vidjeti sliku pojedinog artikla stavite kvačicu kao na slici-1 pod slovom f.
Artikl možete otvoriti dvoklikom na njega.
Za prebaciti neki artikl u željenu kategoriju ili podkategoriju dovoljno je na njega kliknuti (lijevi gumb na mišu) i tako držeći prevući ga.
Možete primjer vidjeti na slici-1.

Na slici-2 pod slovom a odabirom “Access” ili “Excel” možemo napraviti izvoz artikla u tu aplikaciju.
Pod slovom b možemo uvesti artikle iz excela ovamo.
Ako želite da Vam bude vidljiva, recimo kolona “

Nabavna

” tada stavite kvačicu kao na slici-2 (pod slovom c).


VSC TRGOVINAslika-2

Dodavanje artikla

Pod brojem 1 upišete šifru proizvoda (usluge).
Pod brojem 2 upišete PDV.
Pod brojem 3 upišete VP cijenu, MP cijenu i kartice.
Pod brojem 4 upišite naziv artikla.
Pod brojem 5 upišite kategoriju.
Pod brojem 6 upišite podkategoriju.
Pod slovom a stavite (uključite) kvačicu za funkcije koje želite.
Pod slovom b odaberite sliku klikom na folder desno (zadnja strelica).
Isto tako odabir imena i broja slika kako je to prikazano na slici ispod.
Pod slovom c - Kada ste sve popunili što je potrebno tada kliknite na ikonicu (kvačicu) kao na slici ispod.

VSC TRGOVINA

Artikl

Najjednostavniji ulaz u Artikl je dvoklikom na isti.

Pod karticom “Pregled slika” odabirom nekog broja (pod slovom a) možete odabrati sliku te joj mjenjati širinu i visinu (slova b i c).

VSC TRGOVINA

Pod karticom “SEO” upišite ključne riječi za Naslov “Title Keywords” te za tagove.
Riječi moraju biti odvojene zarezom.

VSC TRGOVINA

Uvoz iz Excela

Odabirom gumba koje prikazuje slika-2 (

vidi sliku gore

treća po redu) otvorit će Vam se novi prozor i u njemu možete dodavati ili editirati sadržaj.
Pod slikom 1 je sadržaj, a gumbom (pod brojem 2) vršite dodavanje i obnavljanje.

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - Izvoz Cjenika za web u VSC trgovini!


Izvoz Cjenika za web u VSC trgovini!

U gornjem izborniku aplikacije odaberite pod karticom “Baza na internetu“ (pod brojem 1)/ “Izvoz Cjenika za web” (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Otvorit će se novi prozor i u njemu stavite kvačice sa strane za polja koja su Vam interesantna (kao što prikazuju brojevi 1,2,3,4,5) te upišite u polja ispod ono što bi ste voljeli imati na ispisu cjenika (pod brojevima 6,7).

VSC TRGOVINA

Za staviti cjenik na server potrebno je prvo aktivirati Cjenik u XLS ili ZIP formatu (ili oba) te odabrati gumb “Postavi cjenik na server”.

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - Namještanje parametara u VSC trgovini!


Namještanje parametara u VSC trgovini!

U gornjem izborniku aplikacije odaberite pod karticom “Parametri programa“ (pod brojem 1)/ “Namještanje parametara” (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

U novo otvorenom prozoru odaberite karticu “Parametri 1”.
Otvorit će se novi prozor. Tu odaberite “slike” (pod brojem 1) te u polja gdje pišu “Artikl je na skladištu i Artikl nije na skladištu” upišite poruke po Vašoj volji (ako nije već zadano ili želite nešto drugo).

VSC TRGOVINA

Dalje, pod karticom “Parametri 2” možete mjenjati neke postavke na stranicama artikla, kao što je broj artikala po stranici, Random article (broj nasumično odabranih artikala) - pod brojem 1 i Katalog - način rada (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Pod karticom “Plaćanje i dostava” obavještavate klijente o vrsti plaćanja (pod a) i načinu dostave (pod b).

Pod brojem 1 možete dodavati nove redove ili ih brisati, editirati i sl.

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - Mailing lista u VSC trgovini!


VSC Trgovina - Mailing lista!

U gornjem izborniku aplikacije odaberite pod karticom “Moduli“ (pod brojem 1)/ “Mailing lista” (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Slanje pošte

Otvorit će se novi prozor u kojem možete s lijeve strane (na slici ispod liste e-mailova) klikom na ikonicu + dodati novi e-mail.

Na desnoj strani odabirom ikone koju pokazuje broj 1 pronađite Vaš spremljeni predložak za e-mail (ako ga imate).
Pod brojem 2 upišite naslov pošte.
Pod brojem 3 stavite kvačicu na “Ignoriraj greške”.
Pod brojem 4 za poslati poštu odaberite “Pošalji”.

VSC TRGOVINA

Slijedeći korak - VSC trgovina - Administracija reklama, novosti i anketa!


VSC Trgovina - Administracija reklama, novosti i anketa!

U gornjem izborniku aplikacije odaberite pod karticom “Moduli“ (pod brojem 1)/ “Novosti” (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Pod brojem 1 odabirom ikonice + možete dodavati “Nove novosti”.
Pod brojem 2 gdje piše “Naslov” upišite naslov novosti.
Pod brojem 3 odaberite gdje želite da Vam se otvara (self u istom prozoru ili blank u novom prozoru).
Pod brojem 4 upišite tekst koji želite objaviti pod novosti.
Pod brojem 5 odabirom ikonice kao na slici možete pronaći i uploadati sliku koju želite uz ovu vijest objaviti.
Pod brojem 6 kliknite na ikonicu kao na slici da bi spremili promjene.

VSC TRGOVINA

Isto kako ste pronašli novosti tako odaberite pod karticom “Moduli“ (pod brojem 1)/ “Anketa” (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Pod brojem 1 otvarate novo pitanje za anketu.
Pod brojem 2 mjesto gdje će se pojaviti Vaše novo pitanje za anketu.
Pod brojem 3 mjesto gdje će se pojaviti odgovori na Vaše novo pitanje.
Stavljanjem ikonice pod brojem 4 aktivirate anketu koju hoćete.
Odabirom ikonice pod brojem 5 spremili ste Vaše pitanje (isto tako i odgovore).

VSC TRGOVINA

Pod karticom “Moduli“ (pod brojem 1)/ odaberite “Reklame” (pod brojem 2).

VSC TRGOVINA

Pod brojem 1 unesite podatke koji se od Vas traže.
Pod brojem 2 možete pronaći sliku koju ste pripremili za ovu reklamu.
Pod brojem 3 aktivirajte i ažurirajte stavke koje se od Vas traže.
Pod brojem 4 odaberite ikonu za spremiti sve promjene.

Za dodati slijedeći proizvod samo odaberite ikonu + i ponovite postupak.

VSC TRGOVINA


Upute za Webmail - Čitajte e-poštu gdje god se nalazite

Kako možete provjeriti e-poštu, ako niste u uredu ili uz svoje računalo?

Za pristupanje webmailu potrebno je upisati ovakvu web adresu u internet preglednik http://domena.hr/webmail
Umjesto domena.hr/webmail treba upisati naziv vaše web stranice
(može biti i bilo koja druga domena, npr. - http://domena.com/webmail http:,//domena.net/webmail,...)

Domena je naziv Vaše web stranice. Navest ćemo jedan primjer webmaila ispod:
http://grad-sinj.net/webmail

Nakon što upišete webmail web adresu,
Otvorit će se prozor u koji upisujete podatke od e-pošte koju želite pregledati.

Webmail

Pod “User Name” upisujete vašu email adresu
a pod “Password” upisujete lozinku od te email adrese.

Ako ste upisali točne podatke > otvorit će Vam se prozor kao na slici ispod.
Odaberite “Horde”.

Webmail


U novootvorenom prozoru odaberite jezik (broj 1) i kliknite Log in  (broj 2).

Webmail

Nakon što ste kliknuli na Log in otvorit će se novi prozor koji treba izgledati kao na slici ispod.

Webmail

Sa lijeve strane se nalaze opcije slično kao i u vašem pregledniku e-pošte.
Opcije pod karticom “Mail” ćete najviše koristiti.
Klikom na karticu “Mail” (broj 1) otvorit će se padajući izbornik (broj 2 ) u kojem možete odabrati opciju koja Vam je potrebna u tom trenutku.

Webmail

Slanje, primanje, preusmjeravanje emailova funkcionira na isti način kao i u pregledniku kojeg koristite.


Ako želite izaći iz webmaila kliknite “Log out”.

Webmail

Ukoliko vam je računalo ostalo upaljeno, ono će u određenim intervalima skidati smao emailove
pa je bitno da u outlooku podesite postavke kao na slici ispod.

Webmail

Detaljnije upute možete pogledati na ovoj web adresi:
https://wmd.hr/upute/kako-podesiti-e-mail-na-visti-za-rad-na-dva-ili-vise-kompjutora1/
Slično je i u drugim preglednicima e-pošte.

Isto je i za korisnike HELM administracije, webmail samo vizualno izgleda drukčije.


Dodavanje addon domene u cPanelu!

Addon domena je domena koja se može staviti na već postojeći web hosting (web prostor) i može biti zasebna web stranica (neovisna o glavnoj domeni).

Da bi dodali addon domenu na već postojeći hosting trebate se ulogirati u cPanel (http://cpanel.domena.com) s Vašim login podacima, tu pronađite rubriku domains.

Kad ste pronašli tu odaberite ikonu “Addon domains”.

Addon domene

Otvorit će se novi prozor i pod brojem 1 upišite željene podatke, kao što je prikazano na slici.

Pod “

New domain name

” upisujete ime domene koju želite pridodati postojećem hosting paketu.
Pod “

Subdomain/FTP username

” upisujete proizvoljno korisničko ime za novu domenu za pristup njoj preko FTP programa. (dovoljno je klikniti bilo gdje ispod ovog polja i program sam ispiše sve)
Pod “

Dokument root

” upisujete putanju gdje želite da bude smještena nova domena na hostingu. (dovoljno je klikniti bilo gdje ispod ovog polja i program sam ispiše sve)
Pod “

Password

” upisujete proizvoljno lozinku koju želite.
Pod “

Password (again)

” upisujete tu istu lozinku za potvrdu.

Nakon toga kliknite gumb “Add Domain!” (pod brojem 2) i upravo ste kreirali novu addon domenu koja će biti prikazana u rubrici koju pokazuje broj 3 na slici ispod.

Addon domene

Pod slovom a možete pogledati i video tutorijal.

 


Kako napraviti Ping i Trace route?

TRACE ROUTE

Odite u START menu i u RUN upišite naredbu “cmd” pa stisnite ENTER.

Trace routeOtvorit će se prozor kao na slici ispod. Tu upišite naredbu “tracert ime-vaše-domene (npr. tracert odrzavanje-nekretnina.com)” pa stinite enter.

Trace routeKada sve izlista završava s rečenicom Trace complete.

Trace routeAko situacija zahtijeva slanje tih podataka nekome (npr. support administratoru za server gdje su smještene Vaše stranice) tada kliknite desni gumb miša i odaberite Select all.
Zatim to zalijepite u mail ili nekakav txt format i pošaljite.

Trace route

Ovo šaljete.

Trace route


PING

Odite u START menu i u RUN upišite naredbu “cmd” pa stisnite ENTER.

PingOtvorit će se prozor kao na slici ispod. Tu upišite naredbu “ping ime-vaše-domene (npr. ping odrzavanje-nekretnina.com)” pa stinite enter.

PingKada se sve izlista kopirajte kao što smo objasnili u primjeru gore sa desnim gumbom miša i pošaljite kome je to potrebno.

Ping

Ovo šaljete.

Ping


My IP

Kliknite na ovaj link http://www.whatismyip.com/

Kada Vam se otvori stranica dobit ćete odmah Vašu trenutnu IP adresu.


Export i Import baze

Export baze

Nakon što se ulogirate u cPanel odaberite ikonu “phpMyAdmin”.

Export baze

U novo otvorenom prozoru odaberite ikonu “Export”.

Export baze

U novom prozoru unutar Export grupe:

Kliknite na Select all (odmah pri vrhu) iznad imena baze.
Radio gumb mora biti na SQL.

Unutar OPTIONS grupe: ispod STRUCTURE podgrupe:
odaberite Structure
odaberite add DROP TABLE
odaberite Add AUTO_INCREMENT value
odaberite Enclose table and field names with backquotes

Unutar OPTIONS grupe: ispod DATA podgrupe:
odaberite Complete inserts
odaberite Use hexadecimal...
odaberite INSERT kod Export type

Dolje ispod odaberite Save as file i

upišite ime baze gdje piše file name template

te kliknite na gumb Go.

Export baze

Import baze

U cPanelu odaberete ikonu “phpMyAdmin”.

Import baze

U novo otvorenom prozoru odaberite gumb “Browse” i tu pronađite željenu bazu za importiranje.
Kada ste je pronašli spremite je i kliknite na gumb “Go”.

Import baze


Upute za webmail (HELM)

1. Korak

Upišite u internet pretraživač (browser) url za Vaš webmail, npr.: http://webmail.domena.com (webmail.vasa-domena.com).

U novootvorenom prozoru tražit će Vas podatke za logiranje.
Tu upišite Vašu e-mail adresu (broj 1), lozinku za istu (broj 2), odaberite jezik (broj 3) i kliknite na login (broj 4).

Webmail Helm2. Korak

Kada ste se ulogirali ono što će Vam najviše trebati je pod karticama “E-mail i Settings” (strelice pokazuju na slici).
Pod e-mailom najčešće te korisiti “New message (a) i inbox (b)”.

Ono što Vas još svakako može zanimati je “Reminder (Podsjetnik)” (c) i “Help (Pomoć)” (d).

Za izlaz iz wembaila kliknite na “Logout” (e).

Webmail Helm


Kako u cPanelu otvoriti FTP račun

1. Korak

Kada se ulogirate u cPanel pronađite i odaberite ikonu “FTP accounts”.

FTP račun2. Korak

Nakon što ste odabrali ikonu otvarit će Vam se novi prozor za kreiranje novog FTP računa.
Pod brojem 1 upišite ime novog usera (korisničko ime).
Pod brojem 2 upišite lozinku koju želite i potvrdite je još jednom ispod toga.
Pod brojem 3 kliknite na gumb “Create FTP Account” za kreiranje novog FTP računa.

FTP račun3. Korak

Dobit ćete poruku da ste uspješno kreirali račun kao što je prikazano na slici ispod.

FTP račun4. Korak

U cPanelu možete vidjeti novo kreirani račun.
Pod “Functions” možete ga obrisati, promijeniti qoutu, promijeniti lozinku i konfigurirati.

FTP račun


Kako doći do korisničkih podataka za moj.wmd.hr

https://moj.wmd.hr/ - kliknite na ovaj link i otvorit će Vam se stranica kao na slici.

WMD

Tu kliknite na “Zaboravili ste lozinku”.

Otvorit će Vam se nova (slična) stranica i tu upišite ili e-mail adresu ili ime domene (1) za koju trebate login podatke.
Nakon šta ste upisali kliknite na “Pošalji” (2) i podaci će Vam doći na Vaš e-mail.

WMD


Dodavanje parkirane domene u cPanelu!

Parkirana domena je “kopija” već postojeće domene.
Znači, dvije domene su “usmjerene” na potpuno isti folder na serveru.

Da bi dodali parkiranu domenu trebate se ulogirati u cPanel (http://cpanel.domena.com) s Vašim login podacima, i tu pronaći rubriku domains.

Kad ste pronašli, tu odaberite ikonu ”Parked domains”.

Parked Domain

U novootvorenom prozoru upišite ime željene domene (pod brojem 1) i kliknite gumb “Add Domain!” (pod brojem 2).

Parked Domain

Upravo ste kreirali parkiranu domenu.

Pod slovom a možete pogledati i video tutorijal!


VSC - google analytics

Nakon što ste se ulogirali u Vaš VSC pronađite i odaberite u izborniku karticu “Alati”.
Otvorit će se padajući izbornik u kojem pronađite i odaberite “Google tools”.

VSC - google analytics

U novo otvorenom prozoru odaberite karticu “Google Analytics” (pod brojem 1).
U prazno polje ispod (pod brojem 2) upišite kod za Google Analytics.
Nakon što ste ubacili u prazno polje kod samo klikite gumb “Zatvori”.

VSC - google analytics


Kako kreirati mapu (folder) u HELM-u

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM odaberite ikonu “Domains (Domene)”.

Kreiranje mape u HELM-u2. Korak

U novootvorenom prozoru kliknite na domenu.

Kreiranje mape u HELM-u3. Korak

Kada se otvori novi prozor tu odaberite ikonu “File manager (Upravitelj datoteka)”, kao na slici ispod.

Kreiranje mape u HELM-u4. Korak

U novom prozoru odaberite “wwwroot”.
Ovo je za primjer, mapu možete kreirati već ovdje ako Vam je potrebna tu.
Inače sav sadržaj koji mislite objaviti stavljate u wwwroot.

Kreiranje mape u HELM-u5. Korak

Da bi kreirali novu mapu (folder) odaberite žutu ikonu kao na slici ispod (u zacrvenjenom krugu).

Kreiranje mape u HELM-u5. Korak

U novonastaloj mapi upišite njeno ime i kliknite zelenu kvačicu pored nje.
Nakon toga će Vam se prikazati novokreirana mapa.

Kreiranje mape u HELM-u

Po defaultu sve mape imaju read & write permisije.


Kreiranje virtualnog direktorija u HELMu

1. Korak

Kada se ulogirate u HELM odaberite ikonu “Domains (Domene)”.

Virtualni direktorij2. Korak

U novootvorenom prozoru kliknite na domenu.

Virtualni direktorij3. Korak

U novom prozoru odaberite “Virtual directories (Virtulani direktorij)”.

Virtualni direktorij4. Korak

Klikom na gumb “Add new (Dodaj novi)” dodajete novi virtualni direktorij.

Virtualni direktorij5. Korak

U novom prozoru popunite formu kao što je prikazano na slici ispod, prije toga kreirajte direktorije (https://wmd.hr/upute/kako-kreirati-mapu-u-helm-u) koje trebate ovdje ubaciti pomoću gumba za pretragu (browse).
Nakon što upišete sve što je potrebno spremite podatke (gumb Save).

Virtualni direktorij


Postavke za izlaznu poštu

Kada uđete u postavke poslužitelja za Vaš e-mail račun tu samo promijenite postavke za izlaznu poštu u podatke od Vašeg internet providera i kliknite “Apply” pa onda “OK”. Kao što prikazuje slika iznad.

mail.iskon.hr


Kako instalirati Front page u cPanelu?

Kada se ulogirate u cPanel trebate pronaći rubriku koja se zove ADVANCED i u njoj odabrati ikonu FrontPage Extensions.

Front pageDa bi instalirali Front page u novootvorenoj stranici kliknite na gumb INSTALL EXTENSIONS.

Front pageNa ovoj stranici možete vidjeti kako izgleda instaliran Front page:

Front page

Instalirali ste Front page i sada možete raditi dalje

.


Backup / restore web stranica

Nakon što se ulogirate u Vaš cPanel pronađite ikonu “Backups

” i kliknite na nju.

Backup / restoreOdaberete željeni ponuđeni backup, kliknete na njega i spremite ga gdje želite.

Backup / restore

Backup / restoreKada je backup spremljen, tada se vratite u cPanel pod backups i kliknete gumb “

Browse

” (broj 1).
Tu pronađete upravo spremljeni backup i odaberete ga, potom kliknete gumb do njega “

Upload

” (broj 2).

Kada je upload završio upravo ste restorali stranice.

Backup / restore


Thunderbird

Na ovom linku možete skinuti Thunderbird e-mail client - http://www.mozillamessaging.com/en-US/thunderbird/

ThunderbirdNakon što ste ga skinuli i instalirali treba kreirati e-mail račune na njemu.

Stvar je slična kao i u Outlook expressu.
Pronađite gore lijevo “

Tools”, kada se otvori padajući izbornik u njemu odaberite “Account settings

”.

ThunderbirdPojavit će se mali prozorčić i tu odaberete e-mail te potvrdite na gumb OK.

ThunderbirdU novootvorenom prozoru idemo na kreiranje novog e-mail računa.

Prvo što trebate učiniti je odabrati gumb “

Add Account…
” (broj 1), u novootvorenom prozoru odaberite “Email account” (broj 2) te potvrdite klikom na gumb “Next

” (broj 3).

ThunderbirdU slijedećem koraku trebate upisati ime koje će se pojavljivati kod primatelja gdje piše od koga je mail došao (broj 1).
Ispod toga upisujete željenu e-mail adresu (broj 2).

Nakon toga idemo dalje, kliknite na gumb “Next” (broj 3).

ThunderbirdU slijedećem koraku podešavamo server za dolazne mailove.

Pod slovom a odaberite “

POP

”.

Ispod toga u praznom polju pod slovom b upišite Vaš dolazni server kao npr.: mail.primjer.hr

Stavite kvačicu pod slovom c. Tu ste odabrali da Vam mailovi dolaze u glavni inbox, kasnije to možete sami podesiti da idu u neki drugi folder/mapu.

Za dalje kliknite na gumb “Next” (slovo d).

ThunderbirdOvdje upisujete ime koje želite da se vidi kod primatelja pri primitku Vašeg maila (broj 1).

Za dalje kliknite “Next” (broj 2).

ThunderbirdOvdje još jednom provjerite da li su svi podaci točni i kliknete gumb “Finish” za kreiranje Vašeg novog e-mail računa.

ThunderbirdPrije samog korištenja “Thunderbird-a” trebamo podesiti još neke postavke.

Odaberite ponovo “Tools” pa unutar padajućeg izbornika “Accounts Settings”.

ThunderbirdU novootvorenom prozoru s lijeve strane pronađite Vaš upravo kreirani e-mail račun i skroz dolje pod “Local Folders” odaberite “Outgoing Server” (broj 1).

Na desnoj strani odaberite gumb “Add…” (broj 2).

ThunderbirdOtvorio se novi prozor i tu sada upišite podatke za Vaš odlazni server, npr.: pod “Settings” (broj 1) upišite svoje ime a ispod toga primjer odlaznlog servera - mail.primjer.hr

Pod “Security and Authentication” (slika 2) stavite što želite i kliknite za nastavak “Next”.

ThunderbirdNa lijevoj strani odaberite ime Vašeg e-maila (slika 1) i na desnoj strani će se odmah otvoriti pripadajuće sučelje (slika 2).

Da bi dodjelili pripadajući izlazni server kome treba (u slučaju da imate više e-mail računa) odaberete ga klikom na padajući izbornik pod “Outgoing server (SMTP)” kao što je prikazano na slici pod brojem 3.
(izlazni server ste kreirali u koraku prije)

ThunderbirdNa lijevoj strani, unutar imena željenog e-mail računa odaberite “Server Settings”.

Na desnoj strani pod brojevima 2 i 3 ćekirajte što Vam odgovara.

Na slici ispod je uzet primjer kako je to kod nas podešeno.

ThunderbirdPod folderom “Copies & Folders” možete podesiti u koju mapu da vam idu kopije mailova.

ThunderbirdSve ostale mape (označene plavom bojom) su napravljene po defaultu i u pravilu ih se ne treba mjenjati.

ThunderbirdKada smo sve podesili idemo napraviti još zadnju stvar.

Kada kliknete na ikonu “Get mail” umjesto da počnete dobivati mailove otvorit će Vam se prozor gdje trebate unijeti lozinku, zatim potvrdite sa klikom na gumb “OK”.

Thunderbird


Otvaranje Gmail računa

Najjednostavniji put do registracije računa je putem linka najkorištenijeg servisa Gmaila http://mail.google.hr ili http://gmail.com Za korištenje nekih od dobro poznatih usluga i servisa poput Gmaila, Google Dokumenata, Google Kalendara i još mnogih drugih potreban je Google Račun. Njime dobivate pristup izvrsnim alatima koji su lokalizirani na Hrvatski jezik, potpuno besplatni i dostupni iz bilo kojeg dijela svijeta, bitno je samo da imate pristup Internetu.

Otvorite preglednik zatim kliknite “Gmail

Web Hosting

otvara se novi prozor u kojem kliknite ” Otvorite račun

Web Hosting

Sada pristupite izradi računa , unesite potrebne podatke

u potreba polja, birate željenu e-mail adresu (provjerite dostupnost klikom na gumb) i popunite ostatak forme ,kada smo popunili sva polja Klikom na ‘Prihvaćam

Web Hosting

i nastavljamo dalje…u novootvorenom prozoru samo kliknite “Prikaži mi moj račun

Web Hosting

Uspješno smo Kreirali uspješno svoj gmail velićine 7421 MB. vidimo u samom vrhu možete vidjeti linkove na ostale poznate servise (kalendar,dokumenti, fotografije ...), isto tako dodatno postaviti vaš Gmail račun (postavke), odnosno kreirati vašu listu kontakta, primati i slati mailove…

Web Hosting


Slanje pošte s druge email adrese

Prijavimo se na svoj gmail račun i unutar njega kliknemo na “Postavke

Web Hosting

U postavkama odemo na “Računi i Uvoz” i kliknemo na “Slanje pošte s neke druge e-mail adrese

Web Hosting

Otvara nam se mali prozor u kojem upišemo Ime i adresu e-mail pošte koji budu vidljivi na pošti koju šaljemo

Web Hosting

Ovdje odabiremo jednostavnije postavljanje i idemo dalje:

Web Hosting

Kada kliknemo “pošalji provjeru” na našu e-mail adresu dolazi kod da li ste vi stvarno vlasnik upisane email adrese.

Web Hosting

Na svoj e-mail račun dobit ćete gmail potvrdu u kojem kopirate Kod za potvrdu

Web Hosting

i isti zaljepite na predviđeno mjesto za to i kliknete “Potvrdi

Web Hosting

Ovdje vidimo da smo dodali svoju novu email adresu koju možemo postaviti da bude zadana ili da automatski odgovaramo s adrese na koje je email poslan.

Web Hosting

Ako ostavimo da odgovaramo s moje zadane imamo padajući izbornik u kojem odabiremo naziv emaila s koeg šaljemo:

Web Hosting


Preuzimanje e-mail pošte s drugih računa!

Unutar postavki gmail računa kliknemo na “Računi i uvoz” zatim kliknemo na “dodavanje računa za POP3 e-poštu

Web Hosting

U novom prozoru unesite email adresu čiji ste vlasnik…

Web Hosting

Zatim dodajte “Korisničko ime”  ,  “Lozinku”  i “POP poslužitelj
stavite kvačicu na “Ostavi kopiju povraćene poruke na poslužitelju”  na taj način, možete pristupiti pošti na drugim računima, te i u Gmailu računu.

Web Hosting

Uspješno smo dodali svoj e-mail račun na gmail.

Web Hosting


Prijava u SmartMail

Prije nego što se možete logirati u SmartMail , morate prvo otvoriti svoj web preglednik i upisati specifičan url recimo ; webmail.vasadomena.com

Kada smo to napravili otvara nam se u web pregledniku forma za logiranje u SmartMail, gdje upisujemo punu email adresu i lozinku koja je dodjeljena toj email adresi.

Web Hosting

U slijedečem koraku podešavamo vremensku zonu email klijenta.

 

Web Hosting

Sada smo uspješno logirani u SmartMail. Na početnoj strani imamo neke osnove kod pregledavanja email pošte, kao što su
Calendar , Unread Messages , Latest RSS Items , Disk Space Limits (obavezno s vremena na vrijeme gledati količinu mjesta na disku i čistiti je) ,Tasks.

 

Web Hosting


Podešavanje Spam filtera

SmartMail automatski indetificira spam mail-ovei dopušta nam podešavanje pravila za spam mail.  Pretpostavimo da smo već ulogirani u
SmartMail. Prvo kliknemo na “Settings” zatim na “Filtering” i na kraju “Spam Filtering

Web Hosting

Pošto želimo sami podešavati postavke spam filtera kliknemo na “Override spam settings for this account”  zatim na gumb “Actions

 

Web Hosting

Sada imamo tri po jačini različita padajuča izbornika “Low” , “Midium” i “High”  Za svaku od ovih vjerojatnosti postavimo
kako želimo, a to može biti “Brisanje poruka” ,  “Direktno slanje u Junk Mapu” ili dodavanje “Teksta u subjekt
kada smo napravili sve promjene koje smo željeli kliknemo ikonu “Save” da bi spremili sve podatke.

 

Web Hosting


Postavke filtriranja sadržaja u SmartMail-u

Znači, možemo da koristimo filtriranje sadržaja da bi obrisali neki email sa određenim privitkom, forward emaila sa neke email adrese na drugu email adresu….. U SmartMail kliknimo na “Settings” zatim “Content Filtering

Web Hosting

Zatim klik na “New

Web Hosting

Odabiremo u našem slučaju filtriranje specifične email adrese i kliknemo “Next

Web Hosting

Prvo odabiremo da svi kriteriji moraju biti ispunjeni , zatim drugo odabiremo specifičnu email adresu koju želimo dodati u filter ,  zatim kliknemo na “Next

Web Hosting

Sad prvo dodajemo naziv ovom “pravilu”, zatim smo odabrali da se poruka (email) briše i da se “Bouncevrati pošiljatelju.I za kraj kliknemo “Save”  da spremimo sve promjene koje smo unijeli u ovo “Pravilo” I to je to kreirali smo jedno filtriranje po email adresi.

Web Hosting

 


Kako instalirati Joomla sistem

Joomla! je CMS (sustav za upravljanje web sadržajima) otvorenog koda (“open source”). Ovaj CMS je trenutno najkorišteniji alat za izradu i upravljanje kako jednostavnim, tako i najzahtjevnijim web stranicama. Joomla Community je jedna od najvećih zajednica tog karaktera u svijetu.

1. korak, preuzimanje / download joomla aplikacije

- joomla aplikaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka službenog linka: www.joomla.com ili direktno sa linka: wmd-joomla- preporuka je da svakako napravite download najnovije verzije.

 


Instalacija HR jezika

Ovdje je prikazana instalacija kombiniranog paketa hrvatskog jezika za Joomla! 1.5.15 kojime se u jednom koraku instalira prijevod za Frontend i administraciju.
Možete ga koristiti i kao upgrade paket, bez potrebe prethodne deinstalacije starije verzije jezika.

 

 


Upload preko cPanela

U ovom video tutorijalu Vam budemo objasnili i pokazali kako u cPanelu uploadat Joomla sistem na web. Uz pomoć Cpanel-a svaki korisnik hosting paketa dobiva mogućnost upravljanja svim mogućnostima i opcijama njegovog web prostora. Neke od najbitnijih mogućnosti Cpanel-a su: kompletno upravljanje email adresama, lozinkama, domenama, poddomenama, FTP-om, bazama podataka, Cron poslovima, Front page ekstenzijama…

Korištenje svih navedenih mogućnosti i opcija je krajnje jednostavno tako da se njime mogu bez problema služiti i početnici u svijetu web hostinga.


Kreiranje mySql Baze i korisnika

Naime, MySQL baza je optimizirana kako bi bila brza nauštrb funkcionalnosti. Nasuprot tome, vrlo je stabilna i ima dobro dokumentirane module i ekstenzije te podršku od brojnih programskih jezika: PHP, Java , Perl, Python…


Dodavanje proizvoda u Košaricu i Registracija

Na stranicama recimo https://wmd.hr/web-hosting/ želite uzeti Web BLOG paket, jednostavno kliknete na “Dodaj

Web Hosting

Otvara Vam se novi prozor u kojem popunjavate sve potrebite podatke (OIB, ime,prezime,tvrtka, padaci za ulaz na moj.wmd.hr i slično)

Web Hosting

Na slijedećem prozoru vršite provjeru upisanih podataka, uspisujete popust bon ako ga imamo , stavljate naziv željene domene i korisničko ime za Web hosting.

Web Hosting

Na slijedećem koraku Vidite što Vam se sve nalazi u košarici , također možete se vratiti “Nastaviti Kupovati” 
ili jednostavno “Završiti Naruđbu” , kada ste kliknuli “Završit Naruđbu”  automatski Vam se kreira račun koji dolazi
na e-mail koji ste naveli prilikom upisivanja vaših podataka. Po tom istom predračunu možete izvršiti uplatu
za proizvode koje ste odabrali.

Web Hosting

Kada ste kliknuli “Završit Naruđbu”  automatski vam se kreira račun i otvara Vaš korisnički panel. U kojem imate pregled računa , Web hosting , domene ,podrška , bilješke , moji podaci ...  Klikom na web Hosting ili Domene možete doći do podataka od servera ili preusmjerit domenu na novi server. Mogućnosti su neograničene.

Web Hosting


Web Hosting podaci - kako do njih?

Otvorite svoje korisničke stranice https://moj.wmd.hr/  odaberete karticu Web Hosting otvara Vam se prozor gdje se nalazi web hosting sa mogućnošću pregledavanja i ulaska direktno u Cpanel , Webmail , Statistike , Upute. Trebaju vam podazi od servera, samo kliknite recimo Linux 75.126.28.130 - 64bit

Web Hosting

Sada ste dobili u novootvorenom prozoru kompletne podatke za pristup na Vaš server, od FTP , maila , Name server itd .

Web Hosting


Upravljanje Domenom - promjena NS-a ,zaključavanje domene , provatnost domene ....

Otvorite svoje korisničke stranice https://moj.wmd.hr/  odaberete karticu Domene kliknete na naziv domene tu možete sve postavke mjenjati što zaželite ili kliknete na (broj 2 nas slici) Nameserveri i samo promjenite nazive novih servera u one koje vi to želite.

Web Hosting

U novootvorenom prozoru možete promjeniti podatke domene ,  aktivirati privatnost domene,

 

promjena vlasnika domene

upisati Nove Name Servere ,

 

Promjena DNS zapisa

zaključati domenu da se ne može transferirati, promjeniti autorizaciski ključ domene

 

autorizaciski kod domene


Promjena podataka unutar korisničkih stranica

Otvorite svoje korisničke stranice https://moj.wmd.hr/  odaberete karticu Moji Podaci unutar kartice možete promjeniti samostalno sve podatke od broja telefona , OIB , lozinke, itd.  Sve promjene vezane uz recimo firmu bit će odmah vidjlive na postojećim računima koji se nalaze unutar kartice Računi.

promjena podataka korisnika

 


Pregled i Ispis računa

Otvorite svoje korisničke stranice https://moj.wmd.hr/  odmah na početnoj strani pristupate svim svojim računima. (1) Ako kliknemo na “Ispis računa” odmah možemo ponudu ili račun ispisati na svojem pisaču, (2) kada kliknemo na ovu ikonu (pdf) skidamo račun u pdf dokumentu (Račun je izrađen na računalu i vrijedi bez pečata i potpisa).

ispis računa

 

 


Kreiranje e-mail u DotNetPanel-u !

Prvo se ulogirate sa svojim korisničkim podacima na DotNetPanel.

Web Hosting


Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na “Mail”  zatim na “Accounts

Web Hosting


Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite gumb “Create Mail Account” (kreiraj e-mail račun)

Web Hosting


U novootvorenom prozoru u redu gdje piše “E-mail address (E-mail addressa)” upišite željenu e-mail adresu kao što je prikazano na slici.
Pod “Password (lozinka)” upišite što god Vas je volja (nekakav datum, ime,...ali neka bude mješavina i slova i brojki)  i kliknite “Save (Spremi)”.

Web Hosting


Kreiranje baze u DotNetPanel-u

Kada se ulogirate u DotNetPanel kliknite na ikonu Databases i odaberite recimo MySQL bazu

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i u njemu kliknite na gumb “Create Database” (Dodaj novu bazu)”.

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i u njemu upišite željeno ime vaše baze. Kada ste to napravili kliknite “Save (Spremi)”.

Web Hosting


U novo-otvorenom prozoru vidjet ćete Vašu kreiranu bazu. Toj bazi treba pridružit usera (korisnika). Odmah ispod novokreirane baze imate mogućnost dodavanja korisnika i njegovih podataka. Kliknite na ” Create User

Web Hosting


Upišite ime korisnika baze, zatim lozinku koja mora biti i od slova i od brojki .Gdje piše “Database Name (Ime Baze)” kliknite da potvdite da je user pridružen bazi. I na kraju kliknite “Save” Sada ste kreirali bazu i pridružili joj korisnika.

Web Hosting


Connection string primjer:

 

server=mssql.server;database=dbname;user id=dbusername;pwd=userpassword;

Za više detalja možete posjetiti - http://www.connectionstrings.com/

Savjetujemo da koristite mssql managment studio express:
http://www.microsoft.com/Sqlserver/2005/en/us/express.aspx


Kako vidjeti statistiku u DotNetPanelu

Kada se ulogirate u DotNetPanel kliknite na ikonu “Web” zatim “Advanced Web Statistics” i u novootvorenom prozoru kliknite “Add Statistics Site

Web Hosting


Otvorit će Vam se novi prozor i u njemu ćete morati dodati korisnika i lozinku, nakon dodavanja kliknite “Add Site

Web Hosting


Sada ste dodali statistiku za određenu domenu koju imate. Kada kliknete na “View Statistics” otvara se novi prozor u kojem pregledavate statistiku stranice.

Web Hosting


Otvorio se Smarter Stats u kojem pregledavamo kompletnu statistiku web stranice. Na lijevoj strani možete odabrati kakvu statistiku želite gledati, odnosno ono što Vas zanima. Na desnoj strani prikazuje rezultat onoga što ste odabrali na lijevoj strani.

Web Hosting


Kako napraviti (redirekt) na neku drugi web site u dnp?

Kada se ulogirate u DotNetPanel kliknite na ikonu “Web” i odaberite “Web sites

Web Hosting


Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu odaberite ime svoje domene klikite na nju.

Web Hosting


U novootvorenom prozoru kliknite na krug “Redirection to URL

Web Hosting


Otvoriti će Vam se novi prozor i u formi upišite puni URL stranice, kao što je prikazano na slici. Kada ste to napravili kliknite na gumb “update” i to je to.

Web Hosting


Kako promijeniti lozinku (password) u FTP-u u DotNetPanel-u?

Kada se ulogirate u DotNetPanel kliknite lijevo na “FTP Accounts” da bi došli da svojih FTP računa

Web Hosting


Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na željenu domenu, kao što je prikazano na slici.

Web Hosting


Kada Vam se otvori novi prozor, tamo gdje piše “Password (Lozinka)” upišite nešto po Vašoj volji (npr. datum, ime,...no svakako u kombinaciji i slova i brojki). Isto tako ispod gdje piše “Confirm password (Potvrdi lozinku)” upišite još jednom Vašu lozinku koju ste upisali iznad, tako da je potvrdite. Kada ste to napravili kliknite na gumb “Save (Spremi)”.

Web Hosting


Kako dodati pod-domenu u DotNetPanel

Kada se ulogirate u DotNetPanel kliknite na ikonu “Domains

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i tu kliknite na gumb “Add new (Dodaj novu)”.

Web Hosting


Sada izaberite i kliknite “Sub-domain”(pod-domena).

Web Hosting


U novo-otvorenom prozoru upišite novu željenu pod-domenu, s tim da upišete odvojeno ime domene od njene ekstenzije. Za primjer pogledajte sliku ispod? Kada ste to napravili kliknite na gumb “Add Domain(dodaj domenu)”.

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i u njemu će biti kreirana Vaša nova pod-domena.

Web Hosting


Kako dodati e-mail račun na iPhone

1. Odaberite “Postavke ” na zaslonu vašeg iPhone.

mail za postavljanje na iphone uredaju   


2. U sekciji vaših postavki, odaberite “Mail, Contacts, kalendari”.

mail za postavljanje na iphone uredaju


3. Pod “Accounts” odaberite “Add Account” opciju.

mail za postavljanje na iphone uredaju


4. Na “Add Account” stranici odaberite “Other

mail za postavljanje na iphone uredaju


5. Kliknite na “Dodaj Mail Račun

mail za postavljanje na iphone uredaju


6. Na “New Account”  ispuniti podatke o Vašem računu kao što je prikazano:
Name: ime koje želimo da piše kada šaljemo s telefona
Address:puna email adresa
Password:lozinka
Description:  opis

mail za postavljanje na iphone uredaju


7. Jednom kada ste unijeli ove podatke, odaberite “Save”. IPhone će se sada pokušati automatski preuzimati postavke poslužitelja, no ta funkcija neće raditi tako da oni trebaju biti dodani ručno. Prvi korak u konfiguriranju ovo je za odabir “POP” kao vrstu pošte.

mail za postavljanje na iphone uredaju


8. Nakon što ste odabrali “POP”  unesite sljedeće podatke:
Incoming Mail Server
Hostname: mail.vasadomena.com
Username: vaša kompletna e-mail adresa
Password:koji ste unijeli prilikom kreiranja svog emaila.

Outgoing Mail Server
Hostname: mail.vasadomena.com
Username: isto kao u gore navedenom primjeru
Password: isto kao u gore navedenom primjeru

mail upute iphone


9. Nakon što ste unijeli sve podatke, odaberite “Save” gumb.
Nakon toga će vas pitati da li želite postaviti račun bez SSL. Odaberite “Da”.

mail za postavljanje na iphone uredaju


I to je to. Sada bi trebali vidjeti svoje račune e-pošte na popisu Vaših računa.

mail za postavljanje na iphone uredaju


Ispravno Postavljanje vašeg FTP Clienta - Sprječavanje blokiranja FTP

Mi koristimo FileZilla FTP (http://filezilla-project.org) klijent kao primjer,koji preporučamo kao najbolji besplatni FTP klijent.

FileZilla FTP Postavke

Korak 1: Otvorite filezilla i odaberite Edit -> Postavke

Web Hosting

 

Korak 2: U FileZilla’s Settings izborniku s lijeve strane, odaberite “Transfers

Ovdje ćete vidjeti Globalne postavke za “simultano “Concurrent Transfers”. “.

Vi morate staviti maksimum na 2 ili manje.

Web Hosting


Morate biti oprezni s tim postavkama ,defaultno je stavljeno na “0” ili Unlimiated.
To znači da vaš FTP klijent će pokušati otvoriti koliko je moguće više konekcija na server i riskirate privremeno ili trajno blokiranje vašeg IP.


Kako isprazniti cache memoriju u Google Chrome?

1. Korak

U Google Chrome prozoru (gore desno) odaberite u izborniku karticu Tools (alati).

Otvoriti će se padajući izbornik i u njemu odaberite “Opcije”.

Web Hosting


2. Korak

Otvoriti će Vam se prozor u kojem kliknete na “(1) napredno” i zatim kliknete na “(2) Očistite podatke pregledavanja.”
Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu ćete vidjeti popis stvari koje želite obrisati.

Najbolja opcija je da odaberete sve stavljanjem kvačice u sve kvadratiće i kliknete na gumb “(3) Brisanje podataka o pregledavanju

S ovim ste obrisali sve podatke u vašoj “cache memoriji”!

Web Hosting


Dodavanje određenih stranica u iznimke (exceptions)

Kad imate problem kod otvaranja nekih stranica ovo je jedan od načina što trebate pokušati napraviti.

Prvo Mozilla Firefox otvorite preglednik kliknite tools ili alati i zatim u padajućem izborniku odaberite Opcije

Web Hosting


U novootvorenom prozoru kliknite ikonu security i onda Exceptions

Web Hosting


Sada upišemo web stranice za koje želimo napraviti iznimku kliknemo allow ili dodaj i to je to.

Web Hosting


Internet Explorer

Otvorite preglednik s desne strane kliknite na tools pa zatim na internet options

Web Hosting


U novootvorenom prozoru kliknite Privacy pa zatim Sites

Web Hosting


Ovdje upišite web stranice koje želite blokirati ili sad u našem slučaju dozvoliti, klik ok i to je to.

Web Hosting


Kako kreirati e-mail račun u Microsoft Outlook express-u 2010?!

U Outlook express-u odabeite izbornik “File”. Zatik kliknite na “Add Account

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i u njemu stavite kvačicu gdje piše “Manually configure server settings or additional server types (Ručno podešavanje servera ili dodatni tipovi servera)” i kliknite “Next (Dalje)”.

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i u njemu odaberite “Internet e-mail” i kliknite “Next (Dalje)”.

Web Hosting


Kada se otvori novi prozor u njemu ispunite tražene podatke:

Your name (Vaše ime)” - može biti nadimak ili nešto drugo po čemu želite da Vas primatelji prepoznaju.

E-mail address (e-mail adresa)” - upišite punu e-mail adresu koju želite.

Account type (Tip računa)” - tu stavite POP3.

Incoming mail server (Server za dolaznu poštu)” - tu upišite (ovo je za primjer): mail.vaša-domena.com,

Outgoing mail server (Server za izlaznu poštu)” - tu upišite sve isto kao u primjeru iznad.

Username (Korisničko ime)” - tu upišite Vaš željeni e-mail.

Password (lozinka)” - tu upišite lozinku koju ste stavili kada ste kreirali email

Ispod toga gdje piše “Remeber password (Zapamtite lozinku)” stavite kvačicu.

Kada ste sve to napravili kliknite na gumb “More settings (Više podešenja)”.

Web Hosting


Da bi ste mogli slati poštu trebate odabrati karticu “Outgoing server (izlazni server)” i tu staviti kvačicu gdje piše “My Outgoing server - SMTP - requires authentication (Moj izlazni server - SMTP - zahtijeva provjeru autentičnosti)”. Isto tako odaberite “Use same settings as my incoming mail server (Upotrijebi ista podešenja kao za moj dolazni mail server)”. Kada to napravite kliknite na gumb “OK”.

Web Hosting


Da bi mogli koristiti taj e-mail na više računala pod istim računom trebate odabrati karticu “Advanced (Napredno)” i tu pod rubrikom Delivery gdje piše “Leave copy of the messages on the server (Ostavi kopiju poruka na serveru)” i “Remove from server after (Izbriši sa servera poslije…)” staviti kvačicu.
Kada ste to napravili kliknite na gumb “OK”.  Također obavezno provjeriti koji port je upisan , možete staviti 25 ili 26 ovisno o internet provideru.

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor u kojem će pisati da ste uspješno kreirali e-mail.
Kliknite “Finish (Gotovo)” i to je to.

Web Hosting


Kako kreirati e-mail račun u Windows Live Mail !

U Windows Live Mail-u odabeite izbornik “Tools (Alati)”.
Otvoriti će se padajući izbornik i u njemu odaberite “Računi”.

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i u njemu kliknite “Dodaj

Web Hosting


U novo - otvorenom prozoru odaberite vrstu računa i kliknite Next.

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor i u njemu popunimo podatke ali stavite kvačicu gdje piše ” Ručno konfiguriraj postavke poslužitelja za račun e-pošte”  i kliknite next

Web Hosting


Sada se otvori novi prozor u njemu ispunite tražene podatke:
pop3
ulazni poslužitelj:  primjer -  mail.vaša-domena.com
izlazni poslužitelj: primjer -  mail.vaša-domena.com
ID za prijavu stavite Vaš e-mail
kliknite zatim next

Web Hosting


Otvoriti će se novi prozor u kojem će pisati da ste uspješno kreirali e-mail.
Kliknite “Finish (Gotovo)” i gotovi ste.

Web Hosting


Ovako to izgleda kada je konfiguracija računa uspješna.

Web Hosting


Kako kreirati e-mail račun u Microsoft Outlook 6 ?

1. U padajućem izborniku kliknite Tools,,odaberite opciju Accounts.

Web Hosting


2. Kliknite karticu Mail, i potom kliknite Add menu, Odaberite opciju Mail.

Web Hosting


3. U polju: Display Name, upišite svoje Ime i Prezime i zatim kliknite Next.

Web Hosting

 

4. U polju E-mail address,upišite vašu email adresu, npr.: vašemail@nekadomena.hr i kliknite Next.

Web Hosting


5. Unutar mail Server Names, upišite sljedeće parametre koje ste dobili od vašeg hosting providera:

My incoming mail server is a
POP3 or IMAP.

Incoming mail (POP3, IMAP or HTTP) server

POP; mail.vasadomena.hr.

Outgoing mail (SMTP) server;  mail.vasadomena.hr.

Kliknite Next.

Web Hosting


6. Unutar polja Account Name-Upišite vaš mail
7. Unutar polja Password, upišite vašu lozinku,i kliknite Next.

Web Hosting


8. Nakon upisanih podatka kliknite, Finish.

Web Hosting


9. Unutar kartice Mail, odaberite email račun koji ste kreirali i kliknite: Properties

Web Hosting


10. Kliknite karticu: Properties
11. Stavite kvačicu na My server requires authentication, i zatim kliknite Apply.

Web Hosting


12. Kliknite karticu Advanced  Također obavezno provjeriti koji port je upisan , možete staviti 25 ili 26 ovisno o internet provideru. Izlazni port je 110

Web Hosting

14. (Opcija)ako želite sačuvati emailove na serveru, unutar sekcije:Delivery, stavite kvačicu na: Leave a copy of messages on server.
Konfiguriranje vašeg maila je završeno.

 


cPanel Mailman, mailing list

Prvo se logirate sa svojim korisničkim podacima na cPanel. Nakon toga kliknete gumb Mailing List

Web Hosting

Upišete potrebite podatke u forme. 1, 2 i na kraju 3 i kliknete gumb Add Mailing List

Web Hosting

Kada ste dodali svoju novu Mailing Listu sada da bi istu uređivali kliknite gumb Modify

Web Hosting

Opće Postavke
Jedan primjer;
Svakoj mailing listi dodijeljena je skupina adresa elektroničke pošte na koje je moguće slati poruke. Uvijek postoji adresa na koju se šalju poruke, adresa za obradu grešaka i adrese za obradu naredbi poslanih elektroničkom poštom. Izmišljenoj listi „mylist@example.com“ bile bi dodijeljene sljedeće adrese:
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)  =  Adresa koja se koristi za slanje poruka na mailing listu.
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)  =  Slanjem poruke na ovu adresu novi korisnik se može pretplatiti na listu.
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)  =  Slanjem poruke na ovu adresu korisnik se može odjaviti s mailing liste.
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)  =  Adresa koja se koristi za kontaktiranje vlasnika i moderatora mailing liste.
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)  =  Robot koji obrađuje zahtjeve za pretplatu i odjavu te ostale naredbe.
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)  =  Adresa koja dobiva poruke greške od članova čije adrese su privremeno ili trajno neaktivne. Također je i robot koji obrađuje greške te automatski isključuje ili briše korisnike ovisno o konfiguraciji. Ako robot ne prepoznaje poruku ili u njoj nema adrese korisnika, poruka se prosljeđuje na listu administratora.
.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)  =  Robot koji obrađuje potvrdne odgovore zahtjeva za pretplatu i odjavu.

 

Web Hosting

Kliknite gumb Lozinke , tu možete mjenjati lozinke za moderatore ili administratore.

Web Hosting

Na gumbu Jezične postavke promjenite jezik u vama odgovarajući;

Web Hosting

Na gumbu Upravljanje članovima uređujete liste članova, pretplate i odjave.dodavanje preko opcije Mass Subscription
upisivanjem mail adresa (svaka u novoj liniji)
uploadom tekst datoteke istog formata
moderiranje zavisi o opciji:
Privacy options -> Sender filters -> By default, should new list member postings be moderated?

Web Hosting

Ne-Digest Opcije

Web Hosting

Digest Opcije npr. odabir mogu li pretplatnici odabrati primanje normalnog maila.

Web Hosting

Opcija Arhive Privatna (uvid omućen samo pretplatnicima)
Javna (uvid omogućen svima)

Web Hosting

Automatski odgovor

Web Hosting

Dokumentacija

Za list administratore - http://www.list.org/site.html
Za korisnike         - http://www.list.org/mailman-member/index.html - http://staff.imsa.edu/~ckolar/mailman/
FAQ                 - http://www.list.org/faq.html - http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py

 

 


Kreiranje računa, e-mail-ova na Google Apps

Google Apps Standard Edition je besplatna inačica koja je malim i srednjim tvrtkama interesantna posebice zbog mogućnosti smještaja poslovnih mailova na Google poslužitelje. Veličina korisničkog pretinca ograničena je na 7GB,a broj korisničkih pretinaca ograničen je na 50.  Video UPUTE

Ostale aplikacije uključuju Google Docs, Google Sites te Google Calendar. Komercijalna inačica Google Apps Premier Edition koja stoji 50$ USD po korisničkom računu nema tih ograničenja i ima dodatne mogućnosti i aplikacije .

Na ovom linku https://www.google.com/a/cpanel/standard/new3?hl=en&source=gafb-pricing-tabletop-en kreirajte domenu;

googleapps


Putem ovog linka potrebno je prijaviti domenu koju želite koristiti (npr. vasadomena.hr) sa Google Apps. Prijavom domene dobivate pristup kontrolnom panelu preko kojeg ćete podesiti Google Apps te ubuduće upravljati korisničkim računima i servisima.

Web Hosting

Ovdje upisujete podatke;

Web Hosting


Prilikom izrade glavnog korisničkog računa ne preporuča se odabir osobnog imena ili prezimena (npr. .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)) već univerzalni pristup (npr. .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu) ) zbog toga što korisničko ime nije moguće promjeniti bez da se obriše cijeli profil tj. svi podaci koje je korisnik stvorio u toku korištenja Google Apps.
Još jedan razlog zbog čega se preporuča korištenje univerzalnog korisničkog imena je mehanizam pri kojemu korisničko ime automatski postaje e-mail tog korisničkog računa.

Recimo Vi izradite korisnički račun .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu) i nakon nekog vremena zaposlenik ode iz tvrtke na neko drugo radno mjesto.

Bez da obrišete korisnički račun zaposlenik koji dođe na njegovo radno mjesto morati će koristiti korisničko ime prijašnjeg zaposlenika a ujedno će i mail od prethodnog korisnika biti aktivan sve dok ne obrišete korisnički račun. Ukoliko arhivirate e-mail poruke na poslužitelju što je “po defaultu” onda brisanje korisničkog računa ne dolazi u obzir.

Web Hosting


Kako bi započeli sa korištenjem Google Apps potrebno je potvrditi vlasništvo nad domenom koju želite koristi. Prvo napravite prijavu:

Web Hosting


Na raspolaganju su dvije mogućnosti koje Vam to omogućuju, odabrali smo jednostavniji put:

* preuzmite HTML datoteku i spremite je negdje na svoje računalo, taku HTML datoteku potrebno je postaviti na web lokaciju Vaše web stranice putem FTP-a ili preko cPanela kojime administrirate Vašu domenu.

Sada kliknite na link Potvrdi te ćete time pokrenuti verifikaciju.

Web Hosting

Kako bi počeli koristiti e-mail preko Google Apps potrebno je promjeniti određene DNS zapise na poslužitelju kojim administrirate Vašu domenu. Zapis koji je potrebno promjeniti naziva se MX što je skraćenica za Mail eXchange. Promjenom ovog zapisa ovlaštujete Google e-mail poslužitelje da primaju e-mail poruke namjenjene za Vašu domenu te šalju e-mail poruke sa Vaše domene. Kako bi dodali MX zapise potrebno je preko cPanela kojim administrirate Vašu domenu upisati zapise koje možete pronaći kao prikazano na slici;

Web Hosting

Dodavanje email-a ili korisničkih emalova:

Web Hosting

Ako želite namjestiti svoj email klijent ovo su upute:

lijenti e-pošte

  * Apple Mail 3.0
  * Outlook Express
  * Outlook 2002
  * Outlook 2003
  * Outlook 2007
  * Outlook 2010
  * Thunderbird 2.0
  * Windows Mail
  * Ostalo

Standardne upute:

  1. Omogućite POP u Gmailu. Nemojte zaboraviti kliknuti Spremi promjene kada završite.

  2. Svoj klijent konfigurirajte tako da odgovara postavkama navedenima u nastavku:
    Poslužitelj za dolaznu poštu (POP3) - potreban je SSL: pop.gmail.com
    Koristiti SSL: da
    Priključak: 995
    Poslužitelj odlazne pošte (SMTP) - potreban TLS: smtp.gmail.com (koristite provjeru autentičnosti)
    Koristiti provjeru autentičnosti: da
    Koristiti STARTTLS: da (neki klijenti to zovu SSL)
    Priključak: 465 ili 587
    Naziv računa: vaša potpuna adresa e-pošte (uključujući @gmail.com ili @vaša_domena.com)
    Adresa e-pošte: vaša adresa e-pošte (korisničkoime@gmail.com ili korisničkoime@vaša_domena.com)
    Zaporka: vaša zaporka za Gmail

    Ako ne koristite nedavni način za preuzimanje poruka e-pošte na više klijenata, nemojte odabrati mogućnost ostavljanja poruka na poslužitelju. Vaše Postavke Gmaila određuju ostaju li poruke na poslužitelju, stoga ta postavka u vašem klijentu neće utjecati na način na koji Gmail upravlja vašim porukama.

    Imajte na umu da, ako vaš klijent ne podržava SMTP provjeru autentičnosti, nećete moći slati poruke e-pošte putem tog klijenta koristeći svoju Gmail adresu.

    Ako nailazite na poteškoće prilikom slanja poruke e-pošte, a potvrdili ste da je u vašem klijentu e-pošte aktivno šifriranje za SMTP, pokušajte konfigurirati SMTP poslužitelj na drugom priključku: 465 ili 587.

    Video UPUTE


FTP i Total Commander

Total Commander je program koji služi za manipulaciju fajlovima, kako fajlovima na lokalnom računalu tako i fajlovima koji su na mreži ili na FTP serveru.

FTP detalji koji dolaze u e-mail-u:

FTP Host: vaša domena (za pristup windows serverima - ftp.vaša domena)
FTP User: korisničko ime
FTP Password: lozinka
FTP Port: 4433 (cPanel) (HELM - port je 21)
FTP Remote Folder: /public_html (za windows servere stavljate sve u wwwroot)

Nakon što pokrenete Total Commander, potrebno je da kliknete na Mreža... u meniju Uspostavi FTP vezu.

Konfiguracija

Sada napravite konekciju za vašu domenu. Kada kliknete na ikonu Nova Veza... otvort će se prozor u kojem trebate unijeti podatke od vaše domene. Naziv veze na što se spajate ako imate više da možete znati što je što
Poslužitelj i port ako je potreban znači vasadomena.com:4433
Korisničko ime i ispod njega lozinka, kad ste sve upisali kliknite gumb Potvrdi

Spajanje

Kliknemo Poveži i Total Commander će uspostaviti vezu sa serverom i u desnom djelu vašeg prozora prikazati će se folderi od servera na koji ste se povezali, dok sa lijeve strane ćete imati podatke sa vašeg računala. Jednostavinije nemože biti…

Postavke


Windows Live Mail 2011

Ovo je besplatna aplikacija koja vam omogućava pristup elektronskoj pošti, kontaktima i kalendaru, čak i kada ste offline. Nakon što ste instalirali Live Mail možete sve korisničke račune e-pošte dodati u uslugu Windows Live Mail. Jednostavno upišite adresu e-pošte i postupite ovako.

Windows Live Mail.

U ulaznoj pošti usluge Windows Live Mail, u oknu slijeva kliknite Dodaj račun e-pošte.

 

Dodavanje računa e-pošte

Upišite adresu e-pošte, lozinku i ime za prikaz, stavite kvačicu “Ručna konfiguracija postavki” pa kliknite Dalje.

 

Ručna konfiguracija postavki

Sada se otvori novi prozor i u njemu ispunite tražene podatke:
pop3
ulazni poslužitelj:  primjer -  mail.vaša-domena.com
izlazni poslužitelj: primjer -  mail.vaša-domena.com
Korisničko ime za prijavu stavite Vaš e-mail
te kvačicu na “Zahtjeva provjeru autentičnosti”

kliknite zatim Dalje

 

Dodali ste račun e-pošte

Uspješno ste kreirali e-mail.
Kliknite “Završetak”

 

Svojstva

Desni klik miša na email račun te kliknite svojstva, sada imate napredniji oblik konfiguriranja svog email klijenta.

 

Napredna Svojstva

Ovdje se nalaze postavke koje ste unijeli na početku kreiranja svoga email računa. Kliknite na Karticu Dodatno

 

Dodatne opcije postaviki e-mail računa

Izlazni server postavite na 26 standardni je 25 no iz nekog razloga određeni internet provideri znaju blokirati neki port tako da imate opciju 26 ili 25 port za postaviti. Da bi mogli koristiti taj e-mail na više računala pod istim računom trebate Pod Isporuka staviti kvačicu tako da e-mail ostaje na poslužitelju.

 

Slanje emaila

Slanje epošte je vrlo jednostavno, rad sa njim je vrlo lagan i sve je dostupno/pregledno. Takođeru kalendar Windows Live možete dodati podsjetnike na događanja i druge posebne dane izravno iz ulazne pošte usluge Windows Live Mail samo upišite naziv događanja u okno kalendara i on će se odmah pojaviti. Zatim dvokliknite događanje da biste dodali njegovo mjesto i druge pojedinosti.  cool smile

Isti možete preuzeti sa službenih stranica Windows Live Mail

 

 


Postavljanje domene na Microsoft poslužitelje

Želite imati email sandučić na microsoftovim serverima pod svojom domenom, ništa jednostavnije samo pratite upute…. Na početnoj web stranici ( domains.live.com ) kliknite “Get started”

početna

Upišite naziv svoje domene, te kliknite “Continue”

upisivanje domene

Prijavite se kao administrator domene, morate se prijaviti s postojećim korisničkim računom na hotmailu ili jednostavno ako ga nemate kreirajte novi.

windows live id

Odabrali ste postojeći račun na hotmailu s istim se samo prijavite…

prijava na hotmail

Pregledajte postavke koje ste napravili i kliknite “I Accept” ako prihvaćate postavke i uvjete..

uvijeti

Sada morate potvrditi vlasništvo nad svojom domenom upisivanjem MX zapisa…

MX zapisi

Unutar cPanela kliknite na gumb “MX Entry” zatim “email routing” postavite na “remote mail exchanger” zatim dodajte “New Record” novi zapis…

cpanel mx zapis

Nakon uspješne provjere možete kreirati korisnike u svome adminu , možete kreirati do 500 e-mail računa…

kreiranje e-mail adresa

Postavke unutar vašeg lokalnog e-mail klijenta:

- POP3 Server: pop3.live.com (port 995) 
- SMTP Server: smtp.live.com (port 25 ili 587) 

Ukoliko je port 25 blokiran od strane vašeg ISp, možete postaviti SMPT port 587 sa TTL ili SSl enkripcijom ovisno koji e-mail klijent koristite.

Također obavezno postavite kvačicu na “Zahtjeva provjeru autentičnosti”

pop3 servis zahtjeva da se koristi Secure Sockets Layer (SSL) kod pop i smtp također obavezna je SMTP autentifikacija.

Postavke e-mail klijenta Microsoft Outlook Express, možete vidjeti ovdje
Postavke e-mail klijenta Microsoft Outlook , možete vidjeti ovdje


Kreiranje e-mail računa-u Enkompassu

Prvo se ulogirate sa svojim korisničkim podacima na Enkompass.

ulaz

Otvoriti će Vam se novi prozor i u njemu kliknite na “Mail”

mail

U novootvorenom prozoru u redu gdje piše “E-mail address (E-mail addressa)” upišite željenu e-mail adresu kao što je prikazano na slici.

Pod “Password (lozinka)” upišite što god Vas je volja (nekakav datum, ime,...ali neka bude mješavina i slova i brojki)  i kliknite “Save (Spremi)”.

mil kreiranje

U istom prozoru kako bi se logirali na webmail kliknemo ikonicu kao na slici.

webmail

U novootvrenom prozoru možemo promijeniti lozinku te ostale mogućnosti koje su nam dostupne.. klikom na “Mail Enable” ulazimo u webmail

mailenable

Sada trebamo upisati korisnika (punu mail adresu) i lozinku koja pripada tom e-mailu

login enable mail

Unutar Webmaila možemo u svakome trenutku gdje god se nalazili pristupiti istome te svojoj e-mail pošti.

webmail


CPXtra-u cPanelu

Nakon prijave na vaš korisnički račun cPanela unutar kartice “Advanced” odaberete Xtra

cpxtra

U novootvorenom prozoru kako bi se vratili na cPanel samo kliknite kako je prikazano na slici:

cpxtra

Pod karticom “Repairs”  možemo sa “Fix Ownership”  neke fajlove koje su uplodane na server a imaju krivog korinika popraviti tako da ponovni vlasnik određenih fajlova budemo mi.
zatim “Fix Permissions”  ako postoje nepravilne permisije iste s ovom naredbom vraćamo na ispravne postavke.
u “Repair / Optimize MySQL” možemo popraviti brzo i optimizirati bazu.
te u kartici “Restore Backup” možemo napraviti restore kompletnog sajta koje ime na serverskom poslužitelju.

xtra

U kartici “Install” možete instalirati

“phpTrafficA” , “VidiScript” , “Visual CSS Quick Menu” , “EyeOS” , “Elitius Affiliate Software”

xtra

U kartici “Security”  možete podesiti / postaviti

“Block Proxies”, “Block Harvesters”, “Directory Indexing”, “Insecure Files / Folders”, “Register Globals” , “Safe Mode”

xtra

Unutar kartice “Misc” možete koristiti

“Browser 2.0” , “Folder Backup”, “SEO Report”; “TraceRoute” ,  pregledati logove na “View Logs” , svoje procese na “My Processes”,  “Who Is Lookup”  te provjeriti dostupnost domena na “Domain Availability Check”

xtrem


Softaculous   - paket sa preko 194 skripti za brzu automatiziranu instalaciju

Softaculous je trenutno najveći paket skripti za automatsku i brzu instalaciju sa samo jednim klikom.  Softaculous opcija nalazi se unutar cPanela pod okvirom

Software/Services”.

soft1

U novo otvorenom prozoru u meni-u s lijeve strane odabirete

željenju instalaciju (1) ,

ako se želite vratiti na cPanel kliknite

“Go to Control Panel” (2)

soft2

Želite instalirati joomla sistem, kliknite na

“Portals/CMS”

sofrt3

Nakon klika (1), možete pogledati kratki uvod/opis na gumbu

Overview” (2),

na gumbu

Demo

(3) pogledajte kako funkcionira skripta koju ćete instalirati, na gumbu

Install

(4) pokrećete instalaciju:

soft4

Popunite sve tražene podatke kako bi instalacija moga započeti, nakon ispunjenih traženih podataka kliknite (1)
gumb

“Install”

soft5

Instalacija je gotova...

Dobili ste administratorski link na koji se prijavljujete putem podataka koje se u prijašnjem koraku postavili i to je to….

soft7

Vjerujemo da će vam ovaj novi paket skripti znatno pomoći u izradi što kvalitetnije web stranice, foruma ili nešto što Vama treba….


Instalacija i spajanje na server sa FTP klijentom

Video prikaz instalacije ftp klijenta te njegovo spajanje na server.


Upute kako koristiti korisničke stranice moj.wmd.hr

Ostatak uputa možete pronaći ovdje

WEB-HOSTING TRENUTNO 50% AKCIJA
Zašto izabrati WMD?

WMD Super brza podrška 24/7/365
Brzi i kvalitetni serveri
BESPLATNO 12 mjeseci hostinga
Besplatne domene
ANTI SPAM zaštita
ANTI VIRUS zaštita
Poklon Web Jumbo Plakat 1000kn
SEO prijava na tražilice
Besplatni programi
Video upustva
Hrvatski affiliate program


WMD su već izabrali...
Istra.hr

Istra.hr
EPH d.d.

EPH d.d.
T-Mobile Hrvatska

T-Mobile Hrvatska
SPORTSKE NOVOSTI

SPORTSKE NOVOSTI
Jutarnji list

Jutarnji list
Slobodna Dalmacija

Slobodna Dalmacija
MENSA

MENSA
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
National Geographic Junior

National Geographic Junior
OMV - INDOIL d.o.o.

OMV - INDOIL d.o.o.
Visoka škola međunarodnih odnosa

Visoka škola međunarodnih odnosa
Društvo hrvatskih književnika

Društvo hrvatskih književnika
sportin.ba

sportin.ba
HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu
Agencija - mobilnost, programi EU

Agencija za mobilnost i programe EU
CROATA - Potomac

CROATA - Potomac
ZVEČEVO D.D.

ZVEČEVO D.D.
Udruga za zaštitu potrošača

Udruga za zaštitu potrošača
KLETT - Izdavačka kuća

KLETT - Izdavačka kuća
JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

JADRANSKO OSIGURANJE D.D.
CASIO - Hrvatska

CASIO - Hrvatska
HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ

HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ
Obrtnička komora BBŽ

Obrtnička komora BBŽ
DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK

DRUŠTVO ARHITEKATA DUBROVNIK
Ured za državnu upravu BBŽ

Ured za državnu upravu BBŽ
Hrvatski Teniski Savez Veterana

Hrvatski Teniski Savez Veterana
Big Mama House

Big Mama House
Agrogrom

Agrogrom
Sloga d.d.

Sloga d.d.
Firma.hr

Firma.hr
Pauk grupa d.o.o.

Pauk grupa d.o.o.
Tvornica opruga ESCO

Tvornica opruga ESCO
Vodotehna

Vodotehna
NHR GRUPA D.O.O.

NHR GRUPA D.O.O.
Drvna industrija "ČAZMA"

Drvna industrija ČAZMA
Burza Bjelovar

Burza Bjelovar
Crier Media Grupa d.o.o.

Crier Media Grupa d.o.o.
Poslovni park Bjelovar

Poslovni park Bjelovar
Komunalac Bjelovar

Komunalac Bjelovar
Sportske igre mladih

Sportske igre mladih
HEDERA.HR - dr. Saša Radić

HEDERA.HR - dr. Saša Radić
Kudumija šatori

Kudumija šatori
PROVEN grupa

PROVEN grupa
Pučko učilište Bjelovar

Pučko učilište Bjelovar
VECTOR TUNING - Hrvatska

VECTOR TUNING - Hrvatska
HOTEL CENTRAL - Bjelovar

HOTEL CENTRAL - Bjelovar
HOTEL VALSABBION

HOTEL VALSABBION
Univerzalne telekomunikacije

Univerzalne telekomunikacije
Parketi Sabljo

Parketi Sabljo
Centar za razvoj unutarnje plovidbe

Centar za razvoj unutarnje plovidbe
Hrvatsko društvo za kvalitetu

Hrvatsko društvo za kvalitetu
Radio BBR Bjelovar

Radio BBR Bjelovar
Koestlin d.d.

Koestlin d.d.
Troha-Dil d.o.o.

Troha-Dil d.o.o.
Hrvatska udruga poslodavaca

Hrvatska udruga poslodavaca
Lesnina H d.o.o.

Lesnina H d.o.o.
Diplomacija.hr

Eurocable
Eurocable

Cazmatrans.hr
Cazmatrans.hr

Tomo Vinković d.o.o.
Tomo Vinković d.o.o.

TV Atila d.o.o.
TV Atila d.o.o.

i mnogi drugi...


Web Analytics